Lønn

Ikke utbetalt lønn - hvordan sende inn a-melding

Hvis det ikke er sendt inn lønn en måned skal det likevel sendes inn a-melding som da kun vil inneholde opplysning om arbeidsforholdene.

Gå inn på Meny - Kontakter - Ansatte. Trykk på "altinn" knapp:

Velg "send inn arbeidsforhold for alle ansatte", og velg riktig måned det skal rapporteres for.

Er det rapportert inn arbeidsforhold en gang for en måned fra Altinn knappen, så vil rapporteringen erstattes om det sendes inn ny innsending av arbeidsforhold for samme måned ved ett senere tidspunkt fra Altinn knappen.

Det er siste innsending av arbeidsforhold for måneden som er gjeldende.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse