Finans

Avvikshåndtering

Betaling har status «Avregningsretur mangler» i forfallsoversikten

  • Hvis en betaling har fått status «Avregningsretur mangler» i forfallsoversikten, er dette en status satt av Go og betyr at betalingen har gått 2 virkedager over betalingsdato uten at avregningsretur er postert.

mceclip0.png

Årsaken til dette kan være følgende:

  1. Betaling er utført og avregningsretur mottatt, men feilet ved postering.
  2. Betaling er utført, men bank/Nets har ikke overført avregningsretur.
  3. Betaling er ikke utført. 

Se flytskjema hvordan dette kan håndteres.

Betaling har status «Feilet» i forfallsoversikten

  • For kunder som har direkteintegrasjon med bank, oppdaterer banken status på betalingene med en mottaksretur. Avviser banken betalingen, vil denne få status «Feilet» med en melding angitt i mottaksreturen. Kontakt banken hvis meldingen er uklar og det er usikkerhet rundt hva som er feil med betalingen.

Betalinger_avviksh_ndtering_feilmelding_fra_bank.png

Avvis aldri en betaling i forfallsoversikten før det er bekreftet at bank/Nets ikke har utført/vil komme til å utføre betalingen fra konto.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse