Regnskap

Direkteintegrasjon Haugesund Sparebank

Med denne integrasjonen er det mulig å remittere, samt automatisk motta bankavstemmingsfiler. OCR hentes direkte hos Nets under forutsetning av at PowerOffice er satt opp som datamottaker med kundeenhetsid 00105625 for hver enkelt konto.

Forutsetning for bruk av integrasjonen med Haugesund Sparebank er at kunde har Nettbedrift integrert med økonomisystem. Banken tar betalt for Nettbedrift Integrert. Se bankens hjemmeside for oppdatert prisliste. Det vil ikke tilkomme etablering eller ekstra månedsavgift hvis det skal remitteres for flere selskap i samme nettbank eller om kunde allerede har integrert nettbank.

Før integrasjonen med Haugesund Sparebank kan tas i bruk, må denne bestilles. Skjema for bestilling finnes her og sendes ferdig utfylt og signert til bedrift@haugesund-sparebank.no. Spørsmål vedrørende tjenestene rettes direkte til Haugesund Sparebank på bedrift@haugesund-sparebank.no eller tlf 52 70 50 00.

Med dette skjemaet bestilles både direkte remittering og automatisk mottak av bankavstemmingsfiler. Ønskes ikke automatisk mottak av bankavstemmingsfiler, må dette spesifiseres i eposten ved innsendelse av skjema.

Hvis det finnes betalingsavtale med Nets eller andre, anbefales det at alle returfiler er lest inn på det tidspunktet det legges inn avtale med banken.

Når avtalen er ferdigbehandlet hos banken, kan denne legges inn i Go.

Innstillinger Go for remittering

Gå på Meny – Innstillinger – Bankkontoer.

Velg Haugesund Sparebank som utbetalingstjeneste og legg inn bedriftens organisasjonsnummer som avtaleid. Fyll inn konto for bank- og kortgebyr, og trykk Ok.

Direkteintegrasjon_Haugesund_Sparebank_bankkonto.png

Remittering kan nå foretas på klienten og bankavstemmingsfiler kan mottas automatisk.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse