Prosjekt

Opprett internprosjekt

Meny > Prosjekter


Oppretting av internprosjekter skjer nesten på samme måte som ved oppretting av ordinære prosjekter. Forskjellen er at det må settes hake for "Internprosjekt". Fanene "Fakturering" og "Påslag" vil nå forsvinne siden det ikke er mulig å fakturere et "Internprosjekt".

Via fane "Aktiviteter" kan det velges mellom alle aktiviteter i aktivitetsregisteret, dvs også fakturerbare aktiviteter. Selv om aktivitetene har aktivitetstype "Fakturerbar" i aktivitetsregisteret, så vil ikke aktivitetene bli fakturerbare når det registreres på et internprosjekt.

F.eks:

Aktiviteten "Fakturerbar tid" har aktivitetstype Fakturerbar.

 

Via fane "Aktiviteter" velges det ulike aktiviteter som skal benyttes ved føring av timer på internprosjektet.

 

Jeg fører 8 timer på aktiviteten "Fakturerbar tid".

 

 

Som rapporten viser, så blir timene ikke fakturerbare.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse