Regnskap

EHF - Kan EHF avvises av mottakere?

Det finnes mulighet for å avvise inngående EHF. Dette gjøres ved at mottaker sender en såkalt MLR tilbake til avsender. Men, avsender må være registrert i ELMA med at de støtter denne tilbakemeldingen, hvis ikke så kan ikke mottakende system avvise EHF elektronisk. Ingen av våre klienter er registrert i ELMA med støtte for dette. Altså, mottakere kan ikke avvise inngående faktura elektronisk til oss. DIFI ønsker at alle skal støtte dette på sikt.

Hvis forsendelsen feiler vil det dukke opp i hendelseloggen, men dette vil ikke dukke opp i varslingssentret. Det vil uansett bli gjort 6 forsøk på sending fordelt på 2 dager før vi konkluderer med at det ikke lot seg gjøre å levere fakturaen. Dette er iht til retningslinjer fra DIFI.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse