API

Bruk av aktiviteter for fravær i Go

 

Fravær i Smartdok må føres med dedikerte lønnsarter i Smartdok, som har et skille på fastlønnede og timelønnede ansatte (se avsnittet "Timearter i Go og lønnsarter for timer i SmartDok" her)

Dersom det er ønskelig å bruke timerapporten "Sykefravær" i Go eller generelt skille på fraværsaktiviteter i rapportene i Go, må det også overføres riktige aktiviteter til Go ved timeføring. I Go skilles ulike type fravær på aktivitetsnivå, og det leveres et standard oppsett i systemet for fraværsaktiviteter. Dette kan endres eller flere aktiviteter kan legges til etter behov.

For å føre timer i Smartdok med fraværsaktiviteter, er dette noe som må aktiveres særskilt etter ønske. Kontakt SmartDok for å komme i gang med dette.

Bildet nedenfor viser de ulike typene av fravær som kan settes opp på aktivitetsnivå i Go:

mceclip0.png

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse