API

Bruk av aktiviteter for fravær i Go

 

Fravær i Smartdok må føres med dedikerte lønnsarter i Smartdok, som har et skille på fastlønnede og timelønnede ansatte (se avsnittet "Timearter i Go og lønnsarter for timer i SmartDok" her)

Dersom det er ønskelig å bruke timerapporten "Sykefravær" i Go eller generelt skille på fraværsaktiviteter i rapportene i Go, må det også overføres riktige aktiviteter til Go ved timeføring. I Go skilles ulike type fravær på aktivitetsnivå, og det leveres et standard oppsett i systemet for fraværsaktiviteter. Dette kan endres eller flere aktiviteter kan legges til etter behov.

For å føre timer i Smartdok med fraværsaktiviteter, er dette noe som må aktiveres særskilt etter ønske. Kontakt SmartDok for å komme i gang med dette.

 

NB! Det er ikke mulig for integrasjoner å koble til Ferie&Fravær modulen i Go. Overføring av timer med fraværsaktiviteter til Go, vil oppdatere widgetene på "Min Oversikt" i Ferie&Fravær modulen, men ingenting i "Firmaoversikt" eller fraværsoppføringene som sådan. Ønsker man å benytte Ferie&Fravær fullt ut, må man i så fall føre fravær i Go eller med Go appen på mobil, og øvrig arbeidstid med Smartdok. Dette er gjerne noe som bør diskuteres med oss og Smartdok før igangsetting.

 

Bildet nedenfor viser de ulike typene av fravær som kan settes opp på aktivitetsnivå i Go:

mceclip0.png

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse