API

Timeføring og overtid

Det er to mulige oppsett på hvordan overtid skal registreres i SmartDok, og da hvordan integrasjonen skal overføre overtiden til Go, som beskrevet her. Nedenfor følger noen eksempler på bruk av overtid 50% og bruk av overtidstillegg 50%.

 

Føring av overtid uten bruk av enhetstillegg

Her vil overtid si at både selve timen og tillegget skal utbetales, og dette fungerer likt for både timelønnede og fastlønnede. Dette må føres som to separate transaksjoner i SmartDok, og vil da bli overført som to separate timetransaksjoner til Timemodulen i Go.

Fordelen med denne måten å føre timene på, er at timelisten blir komplett i Go for time- og prosjektrapporter, samt at a-meldingen fra Go Lønn rapporterer korrekt antall timer. Benyttes periodisering av timer i Go, vil også lønnskostnad på prosjekt kunne bokføres løpende.

Skal det føres timer på denne måten, må det eksistere timearter i Go for overtidsføringene som kobles til riktig lønnshåndtering i Go, og disse timeartene må samsvare med lønnsartene som benyttes i SmartDok for overtiden.

Se bilde for eksempel på føring med 50% overtid:

mceclip2.png

 

 

Overtid med bruk av enhetstillegg

Overtidstillegg som enhetstillegg brukes når selve timen skal behandles som normalt, men tillegget skal utbetales direkte via lønn. Da overføres alle timene som vanlig tid til timemodulen i Go, mens selve overtidstillegget overføres direkte til lønnsmodulen i Go. 

Fordelen er en enkel og rask registrering i SmartDok. Vær imidlertid oppmerksom på at denne overføringen kan medføre at det i a-meldingen rapporteres for mange timer for timelønnede ansatte, da den ansatte vil få rapportert 9,5 timer som timelønn, og 2 timer som overtidsgodtgjørelse.

 Dette kan også kombineres med TimeKonto/TimeBank i SmartDok.

mceclip3.png

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse