API

Fakturering: Bruk av fakturagrunnlag i Smartdok

Det ene alternativet for integrasjonsoppett, legger opp til at fakturagrunnlaget styres fra SmartDok. Dette kan være særlig relevant for virksomheter som i liten grad skal viderefakturere leverandørfaktura, og hvor det alt vesentligste av fakturagrunnlaget registreres i SmartDok.

Fakturagrunnlag, vil da opprettes i SmartDok og overføres til Go som fakturautkast. Selve faktureringen vil skje fra Go.

Dersom dette oppsettet er ønskelig, skal fakturerbare prosjekt i Go settes til fakturamåte "Timer". Timer som overføres fra SmartDok til Go vil bli ansett som "fakturert", og i praksis er da funksjonalitet for fakturaforslag i Go deaktivert for disse prosjektene, slik at fakturereringen styres fra SmartDok.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse