Regnskap

Direkteintegrasjon Sbanken

Denne integrasjonen går utelukkende over API. Det vil si at det ikke sendes noen filer til eller fra Go, men at transaksjoner og informasjon hentes direkte fra Sbanken og presenteres i Go.

For å kunne starte integrasjon mot Sbanken må den først aktiveres i nettbanken

Logg inn i Sbanken Bedrift, åpne menyen i høyre hjørne. Gå til Integrasjoner, velg «Ny integrasjon» og «PowerOffice». Videre må du velge et abonnement tilpasset ditt behov. For spørsmål rundt priser og funksjoner i de ulike abonnementene, ta kontakt med Sbanken på bedrift@sbanken.no eller tlf: 552 60 000.

Når dette er gjort må integrasjonen aktiveres i Go

Gå til Meny > Innstillinger > Bankkontoer 

I arkfanen Avtaler, trykk "Koble til tjeneste" i kortet som tilhører Sbanken.

Merk: det er ikke nødvendig å opprette bankkontoene i Go først. Etter onboarding vil Go automatisk legge inn de kontoene du har valgt å aktivere.

mceclip0.png

Videre blir du rutet til et innloggingsbilde, hvor du må bekrefte din identitet med BankID slik at vi kan verifisere brukerens fullmakter og tilganger til aktuelle bankkontoer. 

I neste trinn får du opp en visning av alle registrerte bankkontoer på klienten som du har tilgang til å administrere. Velg hvilke kontoer som skal aktiveres og registrer hovedbokskonto på dem. Kontoer som ikke skal aktiveres kan hakes bort. Pass på at du ikke legger samme hovedbokskonto på flere bankkontoer. Dette vil skape rot i regnskapet og bankavstemmingen kan potensielt kræsje.

mceclip2.png

 

Deretter velger du tjenester for de kontoene du har aktivert; remittering, bankavstemming eller begge deler. OCR må som tidligere aktiveres via Nets i en separat avtale.

mceclip3.png

 

Definer så konto for bankgebyr:

mceclip4.png

 

Siste steg er å velge hvilken dato dere ønsker å sette som startdato for bankavstemmingen, dersom det er bestilt på én eller flere kontoer. Oppstartsdatoen kan ikke settes tidligere enn konverteringsdato på klienten. Ved valg av en dato bakover i tid, henter Go alle transaksjonene i det aktuelle tidsrommet fra oppstartsdato til dagens dato og presenterer dem i bankavstemmingsrapporten. Du vil få et varsel dersom saldo i Go og saldo i bank avviker på valgt dato, men du kan gå videre uten å korrigere saldoen. Det anbefales imidlertid at den korrigeres umiddelbart. Du kan også velge å ekskludere kontoer med differanse fra onboardingen.

 

mceclip5.png

 

Når det siste trinnet er fullført må du spesifisere lønnskonto, driftskonto og skattetrekkskonto, så skal integrasjonen være klar.

Banktransaksjoner for hver dag leses inn i Go påfølgende morgen.

 

Det er mulig å gå igjennom denne onboardingen flere ganger dersom det er behov for å gjøre endringer i bestilling eller valgte kontoer.

For flere artikler spesifikt knyttet til Sbanken, ser her:

Betaling via Sbanken

Bankavstemming via Sbanken

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse