Finans

Feilkoder remittering

Her er en oversikt over noen av de vanligste feilmeldingene man kan oppleve å få når en betaling avvises av banken. Listen vil oppdateres fortløpende etter hvert som vi oppdager nye feilmeldinger. Vær oppmerksom på at feilmeldingene settes av banken, ikke av Go, og i de fleste tilfeller er det kun banken som kan fortelle deg hva som er grunnen til avvisningen. Finner du ikke din feilmelding her, kontakt din bank for bistand.

 

Initiating Party ID must be numeric

(DNB) Kontroller at divisjonsnummeret er riktig. Dersom det ikke løser problemet, ta kontakt med banken og be dem sjekke om avtalen ved en feil er satt opp med divisjon (filmottak) Telepay i stedet for XML/ISO.

 

Incorrect division in data approval file

(DNB) Sjekk at divisjonsnavn, nummer og avtaleID registrert i bankkontoinnstillingene er identisk med det banken har registrert på avtalen i sine systemer. Mest sannsynlig er avtaleID eller divisjonsnummer feil.

 

Approval Data does not contain reference of P001

(DNB) Denne feilmeldingen tyder på at det er en feil i ACP-systemet til banken. I slike tilfeller er ikke alltid remitteringsfilen avvist, selv om det ser slik ut i Go. Ikke godkjenn på nytt før du har fått bekreftet fra banken at betalingen faktisk er avvist. Gjerne informer vår supportavdeling dersom du får denne feilmeldingen.

 

Approver (xxxxxxxxxxx) do not have permission on debit account «xxxxxxxxxxx» eller User with ID (xxxxxxx) does not have approve role for account Not authorized for accounts

Personen som godkjenner betalingen, har ikke riktige fullmakter i banken for å betale fra aktuell konto. Kontakt banken ved spørsmål om fullmakter. For DNB kan også feilmeldingen bety at det er lagt inn feil org.nummer i AvtaleID. Kontroller med banken at ID stemmer med avtaleoppsett.

 

Sign verification failed due to OCSP failure

Banken har ikke greid å gjøre en sertifikatvalidering på betalingen. Betalingen må sendes på nytt fra Go.

 

Structured creditor reference invalid or missing

Det er feil i KID-nummeret på betalingen eller i kontonummeret til mottaker. Dersom du har kontrollert KID & kontonummer og ikke finner noen feil, ta kontakt med banken.

 

Debtor account number invalid or missing

Ta kontakt med banken, her kan noe være feil i remitteringsavtalen eller i bankkontoinnstillingene.

 

Invalid category purpose code

Denne kommer dersom man forsøker å remittere noe fra skattetrekkskontoen i Go uten å opprette betalingen fra «terminoppgjør fra Altinn». Kun ved opprettelse av betaling fra terminoppgjør-rapporten blir filen tagget med riktig category purpose code.

 

Regulatory Reason

Betalingen mangler valuta registerkode eller valuta registerbeskrivelse. Dette er påkrevd ved betaling i valuta som overstiger 100 000NOK.

 

Transfer currency is not valid

Din bank støtter ikke overføringer i aktuell valuta som er satt på betalingen.

 

ISO Invalid Debtor Account Currency

Bankkontoen du remitterer fra er ikke definert med riktig valuta i bankkontoinnstillingene.

 

IncorrectAgent

Dette pleier å bety at man forsøker å remittere en betaling til utlandet/i valuta, men at det ikke er definert BIC/SWIFT for mottakers bankkonto på kontaktkortet i øyeblikket fakturaen ble bokført. En slik betaling må inneholde info om BIC/SWIFT for mottaker. Fakturaen hardkodes med den betalingsinformasjonen som foreligger i posteringsøyeblikket, så dersom den har vært feil men nå er rettet, må fakturaen reverseres og bokføres på nytt.

 

Amount of funds is blocked, please contact DNB

Manglende legitimering i DNB. Det er ikke hun/han som godkjenner betalingen som ikke har legitimert seg, men feilmeldingen kommer på grunn av at kunden selv ikke har gjort ny legitimering, noe som DNB krever og har satt en frist på. Konto er stengt av DNB.

 

Error on opening and validating the ASIC container

Denne feilmeldingen er tilknyttet Eika-bankene og bankene i Lokalbank-alliansen. Den betyr ofte at BIC/Swift registrert på utbetalingskontoen i bankkontoinnstillingene i Go er feil. Hvis dette ikke er tilfelle, ta kontakt med banken.

 

No OCR agreement found

Dette betyr at betalingsmottaker har fakturert med KID uten at en OCR-avtale er aktivert hos Nets/MPS, alternativt at KID-lengden er feil i forhold til avtaleoppsettet. Løsningen blir å betale uten KID og gjerne også informere leverandøren om problemet.

 

An authorized user has cancelled the order

Dette betyr at en bruker manuelt har fjernet betalingen fra nettbanken. 

 

Technical error Circuit Breaker 'CCO' is OPEN and does not permit further calls

Denne feilmeldingen tyder på at det er ustabilitet hos banken. Ikke godkjenn på nytt før du har fått bekreftet fra banken at betalingen faktisk er avvist. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse