API

Håndtering av endringer etter at data er overført til Go

Det er viktig at datagrunnlaget er så korrekt som mulig før det skjer overføring til Go. Endringer i etterkant kan gjøres, men da under forutsetning at informasjonen nedenfor følges for at data skal bli korrekt.

 

Maskin/Varer

Når maskintimer eller varer er overført så kan timeantall samt prosjekt/underprosjekt endres på i SmartDok, for deretter synkroniserer på nytt til Go.


Slettes maskintimer/varer fra timeføring/vareforbruk i SmartDok,  så må bilaget reverseres manuelt i Go ved å opprette og bokføre et nytt bilag.


Timerføring ansatte

Når timer er synkronisert til Go er det kun timeantallet som kan endres. Endring av andre data som prosjekt/aktivitet/timetype medfører at det kommer en ny linje på timemodulen i PowerOffice.

Dersom allerede synkroniserte timer avattesteres i SmartDok, vil ikke dette overføres til Go.
Dersom en vil fjerne en allerede eksisterende timeføring beholdes attesteringen på, og timeantallet settes til 0 på føringen før ny synkronisering.

 

Dersom timelisten er godkjent i Go, må godkjenning oppheves før endring i SmartDok. Dersom timer er godkjent og også lønnskjørt eller periodisert i Go, vil det ikke være mulig å korrigere timene i Go.


Tillegg/Enhetstillegg

Når det gjelder "enhetstillegg" som vises som textbox i timeføringen i SmartDok, så kan antall endres fritt og det kan eventuelt fjernes ved å føre et tillegg med antall satt til 0  (feltet kan ikke være tomt).

Angående "tillegg", som vises som checkbox i timeføring i SmartDok, så vil ikke en fjerning av disse tilleggene reflekteres i synkronisering mot PowerOffice. I Go må da dette oppdateres manuelt.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse