API

Bruk av TimeKonto/TimeBank med integrasjonen

 

I SmartDok er det ulike oppsett på bruk av TimeKonto, men i integrasjonen støttes ikke scenarioene hvor utbetaling av overtiden forskyves. Timer og eventuell overtid vil bli overført løpende til Go.

Nedenfor er en oversikt som viser det som støttes av integrasjonene, og eksemplene kan ses i sammenheng med eksemplene beskrevet her for oppsett ved føring av overtid.

 

Eksempel overtid føres gjennom bruk av enhetstillegg i SmartDok:

 

mceclip1.png

 

 

Eksempel når ordinær tid og overtid føres i separate operasjoner i SmartDok

mceclip2.png

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse