API

Hva er API?

API står for "Application Programming Interface", og er et grensesnitt for å utveksle data mellom to forskjellige systemer. Go API'et er altså et programmeringsgrensesnitt for eksterne parter som vil utveksle data med Go. 

Dokumentasjonen til både v1 og v2 av vårt API finner dere her:

Her beskriver vi hvordan API'et er bygd opp og hvordan det kan brukes for å kommunisere med Go.

 

Fordeler med Go API

Fordelen med Go API er at eksterne systemer kan kommunisere med Go, og dermed automatisere en rekke prosesser som ellers vil måtte håndteres manuelt gjennom punching eller manuell import av filer.

Datautveksling kan kjøres automatisk, og reduserer dobbeltarbeid og risiko for feil som følge av manuell håndtering av data.

Go API åpner for muligheten for at en rekke ulike systemer og spesialiserte løsninger kan integreres med Go, slik at kunder kan jobbe med de spesialiserte verktøyene som passer best for sin arbeidshverdag.

Vårt API er åpent, som betyr at den tekniske informasjon ligger fritt tilgjengelig på våre nettsider for aktører som ønsker å se på mulighetene for integrasjon. Det betyr også at tilgang til testing er enkelt å komme i gang med i vårt dedikerte testmiljø.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse