API

Hva kan Go API brukes til

API kan helt overordnet utnyttes til tre operasjoner

 • Hente ut data fra Go for bruk i det eksterne systemet
 • Sende inn og opprette data fra eksternt system til Go, eller endre/oppdatere data som er i Go
 • Starte prosesser i Go som utnytter funksjonalitet som ligger i Go

Vi har delt inn vårt API i ulike tjenester. Hver slik tjeneste er knyttet til et bestemt element eller bestemt funksjon i Go, og vi har rettighetsstyring på hver tjeneste i forhold til hva en integrasjon har tilgang til å gjøre.

Et eksempel på en slik tjeneste er "Customer", som benyttes for å opprette, endre eller lese ut kunder i Go. Et annet eksempel på en tjeneste er "OutgoingInvoice", som benyttes for å opprette fakturautkast i Go basert på grunnlag fra et ekstern system. En integrasjon som skal overføre fakturautkast til Go, må nødvendigvis ha tilgang til begge tjenestene nevnt her.

 

Utvalgte muligheter via Go API:

 • Hente, opprette eller endre grunndata:
  • Kunder
  • Leverandører
  • Ansatte (men ikke arbeidsforhold)
  • Prosjekt
  • Avdeling
  • Produkter
  • Kontoer
 • Vanlige funksjoner:
  • Opprette fakturautkast, og sende faktura
  • Overføre og bokføre bilag til Go
  • Hente ut regnskapstransaksjoner for rapportering
 • Særskilt funksjonalitet:
  • Inkasso: Mulighet for inkassobyrå å integrere mot en dedikert arbeidsflyt i Go
  • Factoring: Mulighet for factoringselskap å integrere mot en dedikert arbeidsflyt i Go

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse