API

Hvem kan bruke Go API, og hvordan komme i gang?

Det er hovedsakelig tre brukere av vårt API:

  • Kunder: Kunder kan selv integrere sine løsninger til bruk på egen klient. Kunder kan også lage integrasjoner som kan tilbys andre kunder som et produkt
  • Systemleverandører: Systemleverandør som ønsker det kan lage en integrasjon for systemet de tilbyr, som da generelt kan tilbys Go kunder
  • Tredjeparter: En rekke aktører spesialiserer seg på å tilby integrasjoner mellom systemer, som kan tilbys Go kunder. En oversikt over slike aktører har vi her.

 

Les mer: Hva er API?

 

Hvordan komme i gang

I første omgang må vi kontaktes på go-api@poweroffice.no med en forespørsel om tilgang til testmiljøet, så vil vi sette i gang videre dialog og gi tilgang.

Alle aktører som vil integrere seg vil først få tilgang til demomiljøet vårt, som er et isolert testmiljø som kjører samme versjon som vårt live produksjonsmiljø. Fordelen med et isolert miljø er det kan testes fritt uten risiko for feil eller eventuell utsendelse av e-poster og lignende til aktører som er utenfor testmiljøet.

 

Les mer: Hva kan Go API brukes til?

 

Kommersielle hensyn

Tilgang til testmiljøet er kostnadsfritt for alle, og direkte API relatert support knyttet til integrasjonsprosessen tilbyr vi vederlagsfritt.

Tilgang til live miljøet vårt og publisering på våre nettsider og nyhetsbrev er også kostnadsfritt.

Unntaket er integrasjoner som berører finansielle tjenester eller dedikerte integrasjonsprosesser vi har utviklet, herunder inkasso og factoring. Slike integrasjonsparter må ha en særskilt avtale med oss for å gå live i vårt produksjonsmiljø.

Integrasjonsparten står på sin side fritt til å kommersialisere sin integrasjon.

 

PowerOffice sin rolle i integrasjonsprosessen

Vi stiller oss gjerne disponible for en dialog om integrasjonen og anbefalinger knyttet til bruk av vårt API og prosessen som skal integreres. Dialog med integrasjonspart tar vi gjennom kanalen go-api@poweroffice.no, og direkte API relatert support er kostnadsfritt, som nevnt ovenfor.

Vi er imidlertid ikke direkte involvert i selve utviklingen, testing eller kvalitetssikring som sådan. Integrasjonspart står ansvarlig for funksjonaliteten og dataflyten som integreres, og da også support og vedlikehold av denne. Vi har et åpent API, og har innrettet oss slik for at dette skal være skalerbart fra vår side, og enkelt å komme i gang med fra integrasjonspartens side.

Fra vår side oppfordrer vi til at aktører som integrerer har en fastsatt plan ("kravspesifikasjon") på hva som skal lages, og at dette er kvalitetssikret med brukere og aller helst regnskapsfører dersom integrasjonen involverer bokføring i regnskapet.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse