Finans

Differanse i bankavstemming

Jeg har fått differanse i bankavstemmingen. Hva gjør jeg?

Dersom du har en differanse i bankavstemmingen, vil den bli presentert i form av et gult varsel. Både i den overordnede bankavstemmingsrapporten, og inne på hver enkelt kontos avstemmingsside:

mceclip0.png

For å se hva differansen er, må du dele bankavstemmingen til PDF:

mceclip1.png

Årsaken til differanse i bankavstemmingsskjema, skyldes i de fleste tilfeller endret bokført inngående saldo bank. Det vil si; inngående saldo kontoutskrift bank er ikke lenger lik bokført inngående saldo bank på oppstartstidspunktet.

Bankavstemming_diff.png

Åpne meny og velg «Rapporter».

Gå på «Bankavstemming» under kategorien avstemming.

I oversiktsbildet over alle klientens aktive bankkontoer, klikk på gitt bankkkontos saldo under «Saldo i bank», sjekk inngående saldo bank på oppstartstidspunktet. Dette er linjen med teksten «Overfør fra xxxx Bankkontonavn»

Bankavstemming_diff_kontoutskrift.png

Gå tilbake til oversiktsbildet og klikk på gitt bankkontos saldo under «Saldo i Go». Sammenlign inngående saldo for samme dag i hovedboken. Kontrollèr at differansen mellom saldoene er den samme som differansen i avstemmingsskjemaet.

Bankavstemming_diff_hovedbok.png

Lokaliser posten(e) som har laget differansen og korriger dato på denne/disse, eventuelt benytt interimskontoføring for å rette opp saldo hovedbok.

 

Enn hvis differansen i PDF er 0kr?

Hvis du har fått varsel om differanse men PDF'en viser 0kr i differanse, ligger feilen et stykke bak i tid. Dersom du ser på saldo i bank på bankavstemmingens første dag og saldo i Go på bankavstemmingens første dag, vil du se at de ikke er like. Grunnen til at du likevel ikke har en synlig differanse er mest sannsynlig at noen transaksjoner fra første bankavstemmingsfil har blitt matchet mot transaksjoner i Go som er bokført før bankavstemmingen startet opp. Det er ikke mulig i dag, men denne sperren kom først i slutten av 2019. 

Her har man to alternativer; enten så må man lokalisere de aktuelle transaksjonene som er bokført i Go med feil dato og korrigere dem, eller så må supportavdelingen slette alle innleste bankavstemmingsfiler slik at importen kan startes på nytt igjen.

For å lokalisere transaksjoner som er ført feil, må du gå inn på "saldo i Go" fra bankavstemmingsrapporten, og justere datofilteret ditt slik at det kun viser månedene før bankavstemmingen startet. Dersom noen av transaksjonene her har et grønt matche-symbol bak seg, betyr det at de mest sannsynlig er bokført på en dato før første innleste bankfil, men fremkommer i banken etter første importfil. Regnskapsfører må selv ta stilling til hvorvidt det er mulig å korrigere dato på transaksjonene dersom differansen ligger i en avsluttet regnskapsperiode.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse