Regnskap

Betaling via Sbanken

Når man skal betale en faktura eller en lønn fra Go og har aktivert API-integrasjonen mot Sbanken, vil du se at det fungerer litt ulikt fra de andre bankintegrasjonene.

Når en betaling har blitt godkjent (enten med passord eller med BankID, avhengig av hva som er definert i firmainnstillingene) fra menyen "Venter på godkjenning", vil du få to valg videre. Signer nå, eller signer senere

Dersom du velger signer nå, åpnes et vindu på skjermen som tar deg til Sbanken sin BankID-portal, og du må her signere betalingen med BankID. Når betalingen er signert vil den legge seg i forfallsoversikten med status venter på betaling.

Dersom du velger signer senere, legger betalingen seg i forfallsoversikten med status venter på godkjenning i nettbank. Herfra kan du merke betalingen og trykke signer, eller så kan den ettergodkjennes i nettbanken.

For sømløs betaling fra Go via Sbanken, uten innlogging i nettbank, må alltid betalingene både godkjennes og signeres fra Go.

Du kan ikke avvise en betaling fra forfallsoversikten etter signering. Den må da stoppes i nettbanken først, eller allerede være avvist av banken.

Dersom betalingen i forfallsoversikten har status avventer betyr det at det ikke er nok penger på kontoen til at betalingen kan utføres. Banken vil forsøke å trekke betalingen i 3 virkedager før den kanselleres.

I menyene for "Venter på godkjenning" og "Forfallsoversikt" er det disponibelt beløp på konto i sanntid som presenteres.

Utløpt token

Et token er en brukers innlogging mot Sbanken. For at Go skal kunne hente data via API fra Sbanken må minst én bruker på klienten ha et aktivt token til enhver tid.

Token må oppdateres hver 30-ende dag. Ved utløpt token vil man oppleve å måtte gjøre en ekstra innlogging mot Sbanken fra Go før man kan godkjenne betalinger. Dette innloggingsbildet vil dukke opp når man trykker på betalingsknappen. Det vil også være mulig å logge inn via det første steget i onboardingsveilederen.

Hver 90-ende dag må brukeren i tillegg gjøre en fysisk innlogging i Sbanken sin nettbank. Brukeren vil få et varsel i Go hvis denne innloggingen er utløpt.

OBS!

Sbanken har ikke støtte for følgende:

- Godkjenning av betalinger via app. Dette er på grunn av det ekstra signeringssteget, som i dag ikke er kompatibelt med appen.

- Betaling av faktura i en annen valuta enn den som er standard for mottakers bankkonto. Eksempelvis kan det ikke betales i NOK til en svensk konto, eller i EUR til en norsk konto.

- Betaling av lønn til ansatte med utenlandsk kontonummer (av samme grunn som over, da lønn alltid genereres i NOK). I slike tilfeller må man benytte banklisten for manuell utbetaling i nettbanken.

- Betaling med kreditnota. Kreditnotaer må matches på reskontro dersom de skal trekkes fra en faktura. Det er ikke mulig å betale en kreditnota i Go på en konto med utbetalingstjeneste Sbanken.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse