Regnskap

Betaling via Sbanken

Når man skal betale en faktura eller en lønn fra Go og har aktivert API-integrasjonen mot Sbanken, vil du se at det fungerer litt ulikt fra de andre bankintegrasjonene.

Når en betaling har blitt autorisert (enten med passord eller med BankID, avhengig av hva som er definert i firmainnstillingene) fra menyen "Venter på autorisasjon", vil du få to valg videre. Signer nå, eller signer senere

Dersom du velger signer nå, åpnes et vindu på skjermen som tar deg til Sbanken sin BankID-portal, og du må her signere betalingen med BankID. Når betalingen er signert vil den legge seg i forfallsoversikten med status venter på betaling.

Dersom du velger signer senere, legger betalingen seg i forfallsoversikten med status venter på godkjenning i nettbank. Herfra kan du merke betalingen og trykke signer, eller så kan den ettergodkjennes i nettbanken.

For sømløs betaling fra Go via Sbanken, uten innlogging i nettbank, må alltid betalingene både autoriseres og signeres fra Go.

Du kan ikke avvise en betaling fra forfallsoversikten etter signering. Den må da stoppes i nettbanken først, eller allerede være avvist av banken.

Dersom betalingen i forfallsoversikten har status avventer betyr det at det ikke er nok penger på kontoen til at betalingen kan utføres. Banken vil forsøke å trekke betalingen i 3 virkedager før den kanselleres.

I menyene for "Venter på autorisasjon" og "Forfallsoversikt" er det disponibelt beløp på konto i sanntid som presenteres.

Utløpt token

Av og til kan man oppleve en feilmelding ved autorisering som sier følgende: "Sbanken token is invalid. Please try again".

Det betyr at brukerens innlogging mot Sbanken har utløpt. For å aktivere ny token gjøres følgende:
Meny > Innstillinger > Bankkontoer
Trykk "Koble til bank" og velg Sbanken. Gå videre helt til du kommer til Sbanken sitt innloggingsvindu og logg inn der med BankID. Deretter avslutter du veilederen i Go. Nå er token oppdatert og autorisering skal fungere som før.

 

OBS!

Sbanken har ikke støtte for følgende:

- Autorisering av betalinger via app. Dette er på grunn av det ekstra signeringssteget, som i dag ikke er kompatibelt med appen.

- Betaling av faktura i en annen valuta enn den som er standard for mottakers bankkonto. Eksempelvis kan det ikke betales i NOK til en svensk konto, eller i EUR til en norsk konto.

- Betaling av lønn til ansatte med utenlandsk kontonummer (av samme grunn som over, da lønn alltid genereres i NOK). I slike tilfeller må man benytte banklisten for manuell utbetaling i nettbanken.

- Betaling med kreditnota. Kreditnotaer må matches på reskontro dersom de skal trekkes fra en faktura. Det er ikke mulig å autorisere en kreditnota i Go på en konto med utbetalingstjeneste Sbanken.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse