Regnskap

Bankavstemming via Sbanken

Dersom du er integrert mot Sbanken, vil bankavstemmingen fungere ulikt fra andre banker.

Det sendes ingen filer til klienten i Go fra banken og du vil heller ikke finne noe i importoversikten (verken som utkast eller som importert).  Go henter automatisk transaksjoner fra Sbanken via API hver morgen og presenterer dem i bankavstemmingsrapporten. Transaksjonene som hentes hver morgen består av kontobevegelsene dagen før.

Det er ikke mulig å slette innleste transaksjoner. Heller ikke support kan gjøre det. Dersom noe er lest inn feil må våre utviklere inn og korrigere. 

Bankavstemmingswidgeten vil presentere disponibelt beløp i sanntid på kontoen. Dette beløpet vil avvike fra hva du ser i bankavstemmingsrapporten, fordi saldoen her beregnes fra innleste transaksjoner og er alltid en dag på etterskudd.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse