Regnskap

Posteringslogikk for avregningsretur bank og OCR innbetaling ved bruk av avdeling og prosjekt

Når en utgående eller inngående faktura er postert med avdeling og/eller prosjekt i bilagets reskontroføring, vil tilhørende reskontroføring fra avregningsretur eller OCR innbetaling bli postert med samme avdeling og/eller prosjekt.

Eksempel utgående faktura

En faktura er postert med avdeling 1 og prosjekt 18 i fakturahodet (bilagets reskontroføring).

Posteringslogikk_utg.faktura.png

Ved postering av OCR innbetalingsfil, vil motpost til reskontroføring bli ført med samme avdeling og prosjekt.

Merk: Det er bare reskontroføringen som vil bli postert med avdeling og/eller prosjekt.

Posteringslogikk_utg.faktura_ocr.png

Eksempel inngående faktura

En faktura er postert med avdeling 1 og prosjekt 20 i fakturahodet (bilagets reskontroføring).

Posteringslogikk_inng.faktura.png

Ved postering av avregningsretur fra bank, vil motpost til reskontroføring bli ført med samme avdeling og prosjekt.

Merk: Det er bare reskontroføringen som vil bli postert med avdeling og/eller prosjekt.

Posteringslogikk_inng.faktura_avregningsretur.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse