Finans

Regelmotorens funksjon

Ved hjelp av regelmotorens to hovedfunksjoner er målet at kontoer i Go skal kunne avstemmes raskere og mer effektivt, med minst mulig manuell oppfølging av bruker.

Match

Denne funksjonen lar brukeren definere et dagsintervall hvor Go forsøker å finne poster til matching. Den automatiske matchefunksjonen som ligger innebygd i programmet klarer kun å koble sammen poster med likt beløp på samme dato, men her kan man legge inn et ønsket datoavvik. Dette vil kunne fungere bra på kassejournaler hvor pengene ofte blir registrert i banken en dag eller to etter bokføringsdato. Det er kun mulig med en-til-en matching. Det vil si at Go kun kan matche én transaksjon mot én postering.

Man kan sette opp en helt generell matcheregel som kun leter etter like beløp innenfor et gitt dagsintervall, eller man kan lage veldig spesifikke regler ved å definere om Go skal se etter inngående eller utgående transaksjoner, ulike bilagstyper og beskrivelser.

Poster og Match

Denne funksjonen lar brukeren definere at enkelte transaksjoner fra banken skal kunne posteres i Go automatisk, basert på blant annet transaksjonens beskrivelse fra banken. I hovedsak vil dette fungere på transaksjoner med en kjent beskrivelse fra banken, eksempelvis gebyr og renter. Det er kun mulig med en-til-en matching. Det vil si at Go kun kan matche én transaksjon mot én postering.

Også her er det mulig å enten lage generelle regler som favner mye, eller veldig spesifiserte regler. Når det kommer til regler som innebærer en fysisk postering i Go anbefales det at reglene gjøres så spesifikke som mulig, for å minske risikoen for feilposteringer. 

Det anbefales at poster og match-regler alltid kommer sist i kjørerekkefølgen for regler. Dette for å unngå at Go oppretter posteringer på bakgrunn av transaksjoner som en ordinær matcheregel vil fange opp.

For mer informasjon om endring av kjørerekkefølge se her.

 

Article in English

 

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse