Finans

Opprett ny regel - Poster og Match

Les her for mer informasjon om hvordan du kan bruke denne regeltypen.

Meny > Innstillinger > Bankavstemmingsregler

Trykk "Legg til regel"

mceclip0.png

I fanen Generelt skal du definere hvilken bankkonto denne regelen skal gjelde for. Det er kun mulig å definere én konto per regel. 

Du må også velge om regelen skal kjøres manuelt eller automatisk. Les mer om automatisk kjøring her.

Gi regelen din et navn slik at du enkelt kan skille mellom de ulike reglene som blir opprettet. Det er ikke mulig å ha flere regler med samme navn.

Velg regeltype "Poster og match".

mceclip0.png

I fanen Handling velger man hvilken hovedbokskonto motposten skal posteres på, og en beskrivelse. Denne beskrivelsen vil fremkomme i hovedbok og på konteringsradene i bilaget som genereres.

I tillegg er det mulig å definere prosjekt og/eller avdeling for posteringen. Dersom motkonto har påkrevd prosjekt og/eller avdeling i kontoplanen vil det også her være påkrevd. Er det i tillegg lagt inn prosjekt/avdeling i kontoplanen, vil de arves hit. Det samme gjelder dersom motkonto er en ansattreskontro med avdeling definert på ansattkortet, eller en kundereskontro med prosjekt definert på kundekortet. Da arves verdiene over til regelen. Det er mulig å overstyre arvede verdier.

mceclip3.png

I fanen Betingelse skal du spesifisere hvilke transaksjoner Go skal lage posteringer for.

I dette tilfellet har vi definert at beskrivelsen i transaksjonen fra banken skal inkludere ordet "Charges" og at regelen kun skal gjelde utgående transaksjoner. For å unngå feilposteringer er det viktig å sette betingelsene så strengt at kun det som faktisk skal posteres automatisk blir fanget opp. Ingen av feltene her er påkrevd, men det anbefales at de brukes. Hvis ikke vil Go foreslå bokføringer på absolutt alle åpne poster.

Dersom man velger "includes" og legger inn flere ord i feltet til høyre, vil regelmotoren lete etter treff på alle ordene separat. Altså dersom man legger inn "Charges bank", vil regelmotoren finne treff både på "Charges" og på "bank". Regelmotoren er også case-sensitiv. Det vil si at den også tar hensyn til små og store bokstaver i ordene den leter etter. Dersom "Charges" er definert i regelen, men banken merker transaksjonen med "charges", vil du ikke få treff.

Husk at det er banken som setter beskrivelsene på banktransaksjonene på venstre side i bankavstemmingen. Noen banker tekster på norsk, andre på engelsk. Sjekk hvilke beskrivelser som går igjen for hver enkelt klient før regelen settes opp.

mceclip4.png

I fanen Sammendrag får du se en beskrivelse av hva regelen din er satt opp til å gjøre. Her kan du sjekke om alt ser riktig ut før du trykker OK og oppretter regelen

NB: Poster og match-regler kan ikke redigeres etter opprettelse, les mer om dette her.

Go vil bruke transaksjonsinformasjonen fra banken til å generere et bilagsbilde, på samme måte som hvis man bokfører manuelt direkte fra bankavstemmingsbildet.

Manuell kjøring

De innebygde systemreglene i Go vil alltid kjøres først, så de automatiske. deretter blir de manuelle reglene presentert. Go vil vise deg hvilke matchinger som finnes for alle de aktive reglene på aktuell konto. Man kan velge å matche slik Go foreslår, og man kan ta bort enkelte (eller alle) matchinger hvis det er ønskelig. Etter at alle reglene er gjennomgått, vil systemreglene og de automatiske reglene forsøke å matche det som ligger igjen av åpne poster.

Når du starter opp bankavstemmingen og Go får treff på en poster og match-regel, vil den presenteres slik, hvor posten til høyre er posteringen Go oppretter selv. Ved å ekskludere en eller flere linjer vil ikke de aktuelle forslagene bli postert.

mceclip5.png

Posteringer utført av regelmotoren vil alltid få påsatt mva-kode 0. Dette fordi det ikke er mulig å legge inn vedlegg med nødvendig dokumentasjon på mva i regelmotoren. Poster som skal ha påsatt annen mva-kode må behandles manuelt av bruker. Postering mot kontoer som er mva-låst mot en annen kode enn 0 vil feile.

Den sist opprettede regelen vil alltid legge seg bakerst i kjørerekkefølgen for manuelle regler. Det anbefales at poster og match-regler kjøres etter match-regler for å unngå feilposteringer. Les her for mer info om endring av denne rekkefølgen.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse