Finans

Opprett ny regel - Match

Les her for mer informasjon om hvordan du kan bruke denne regeltypen.

Meny > Innstillinger > Bankavstemmingsregler

Trykk "Legg til regel"

mceclip0.png

I fanen Generelt skal du definere hvilken bankkonto denne regelen skal gjelde for. Det er kun mulig å definere én konto per regel. 

Du må også velge om regelen skal kjøres manuelt eller automatisk. Ler med om automatisk kjøring her.

Gi regelen din et navn slik at du enkelt kan skille mellom de ulike reglene som blir opprettet. Det er ikke mulig å ha flere regler med samme navn.

Velg regeltype "Match".

mceclip1.png

I fanen Handling kan du velge ønsket dagsavvik, og også velge om dagsavviket skal gjelde før, etter eller før og etter banktransaksjonsdato. Videre kan du velge om datoavviket skal regnes ut fra datoen på banktransaksjonen, eller datoen på bilaget i Go.

mceclip2.png

I fanen Betingelse skal man spesifisere hvilke transaksjoner Go skal forsøke å matche sammen med hvilke posteringer.

Her kan man enten la alle feltene stå slik de er (da vil Go se etter alle åpne poster hvor beløpene er like), eller så kan man spesifisere enda mer ved å legge inn tekst eller tallverdier som kriterier for matching. Man kan begrense til inngående eller utgående banktransaksjoner og man kan også definere ønsket bilagstype for hovedbokposteringen.

Eksempelvis kan man velge at Go kun skal matche inngående banktransaksjoner mot kassejournaler som inneholder teksten "kasse".

mceclip3.png

I fanen Sammendrag vi du se en beskrivelse av hva regelen din er satt opp til å gjøre. Her kan du sjekke om alt ser riktig ut før du trykker OK og oppretter regelen.

Manuell kjøring av regel

For å kjøre regelen gå til Meny > Rapporter > Bankavstemming og velg ønsket konto. Trykk "Kjør bankavstemming".

De innebygde systemreglene i Go vil alltid kjøres først, så de automatiske. deretter blir de manuelle reglene presentert. Go vil vise deg hvilke matchinger som finnes for alle de aktive reglene på aktuell konto. Man kan velge å matche slik Go foreslår, og man kan ta bort enkelte (eller alle) matchinger hvis det er ønskelig. Etter at alle reglene er gjennomgått, vil systemreglene og de automatiske reglene forsøke å matche det som ligger igjen av åpne poster.

Ved å holde musepekeren over spørsmålstegnet, eller ved å klikke på det, vil du få en beskrivelse av hva den aktuelle regelen er satt til å gjøre, likt som Sammendrags-fanen i punktet over.

mceclip4.png

Den sist opprettede regelen vil alltid legge seg bakerst i kjørerekkefølgen for manuelle regler. Les her for mer info om endring av denne rekkefølgen.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse