Timeføring

Normaltid i ansattkortet

 

Generell innstilling for normaltid settes under Meny > Innstillinger > Timeinnstillinger

 

Meny > Kontakter > Ansatte

I ansattkortet kan det hukes av for om normaltid skal vises i timelisten. Har bedriften f.eks en blanding av fastlønnede og timelønnede kan man på ansattnivå velge om normaltid skal vises eller ikke. Timelønnede har som oftest ikke noe forhold til normaltid og fleksitidsaldo dermed kan det være hensiktsmessig å kunne fjerne visningen.

 

mceclip0.png

 

Skal det legges inn avvik av normaltid fra de generelle innstillingene på noen ansatte så gjøres også dette fra ansattkortet. Det kan legges inn avvik i prosent og også avvik i dager.

NB! Ved å legge inn avvikende normaltid på ansattkortet så overstyres de generelle innstillingene i systemet. Det vil f.eks si at det må tas hensyn til røddager/helligdager som oppstår i løpet av året.

 

mceclip1.png

 

Legges avviket inn i prosent, så fordeles den avvikende normaltiden jevnt utover uken.

F.eks legges det inn 80% stilling vil det i timelisten vise 6 timer normaltid fra mandag - fredag.

 

mceclip6.png

 

mceclip3.png

 

Det kan også legges inn avvikende normaltid i dager. Dette gjør det mer fleksibelt da det er mulig for en som jobber redusert stilling å merke en dag som "fri". F.eks jobber en ansatt 80% stilling, men har fri hver fredag så kan den dagen settes uten normaltid. Da vil det i timelisten vise f.eks 7,5 timer mandag - torsdag og fredagen vil da være en fri dag.

 

mceclip4.png

 

mceclip5.png

 

Dette kan også gjøres uavhengig av stillingsprosent. Har man dager i en bedrift som det vanligvis ikke jobbes på eller det er redusert dag, så kan også dette settes inn her som avvikende normaltid.

 

Det kan tas høyde for offentlige helligdager når det settes avvikende normaltid i dager. Dette gjøres i ansattkortet. Ved å huke av for "Gjelder også offentlige helligdager" så vil det være mulig å føre timer på norske helligdager. Denne funksjonen gjelder da spesielt utenlandske arbeidere som jobber i land hvor norske helligdager ikke skal hensyntas.

 

mceclip0.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse