Timeføring

Innstillinger Timegodkjenning

Brukere som skal godkjenne andre ansattes timelister må ha tilgang til Timegodkjenning via meny Brukere > Roller

NB! Denne innstillingen påvirker ikke brukerens mulighet til å godkjenne sine egne timer. Skal brukere godkjenne sine egne timelister, så gjøres denne innstillingen via menyen Kontakter > Ansattkortet > Timeregistrering. 

 

Slik fungerer de ulike innstillingene til Timegodkjenning i menyen Roller:

1. Ingen tilgang

Denne innstillingen fører til: 

 • Brukeren kan ikke velges som godkjenner av andres timelister via ansattkortet > Timeregistrering > Godkjennes av.
 • I menyen Timegodkjenning kan brukeren kun se sine egne timer og timene til ansatte som brukeren er leder for.
 • Brukeren kan ikke utføre handlinger i menyen Timegodkjenning


Denne innstillingen fører til: 

 • Brukeren kan velges som godkjenner av andres timelister via ansattkortet > Timeregistrering > Godkjennes av.
 • I menyen Timegodkjenning kan brukeren kun se sine egne timer og timene til ansatte som brukeren er godkjenner eller leder for.Brukeren kan også "drille ned" på de ansattes timelister.
 • Brukeren kan ikke utføre handlinger, men har kun lesetilgang.

 

 

3. Full tilgang (Dette er samme tilgangen som rollen Administrator gir)

Denne innstillingen fører til :

 • Brukeren har tilgang til å godkjenne og administrere sin egen timeliste og alle ansattes timelister.

 

4.

Denne innstillingen fører til:

 • Brukeren kan velges som godkjenner av andres timelister via ansattkortet > Timeregistrering > Godkjennes av.
 • I menyen Timegodkjenning ser brukeren kun de ansatte som hun er godkjenner for eller leder for i tillegg til seg selv.
 • Brukeren har lov til å «Avvise», «Godkjenne» og «Oppheve godkjenningen» i menyen Timegodkjenning.
 • Brukeren kan "drille ned" til de ansattes timelister men har ikke lov til å redigere timelistene.

 

5.

Denne innstillingen fører til:

 • Brukeren kan velges som godkjenner av andres timelister via ansattkortet > Timeregistrering > Godkjennes av.
 • Brukeren kan se alle ansatte i menyen Timegodkjenning og "drille ned" til de ansattes timelister
 • Brukeren kan ikke utføre handlinger.Brukeren har kun lesetilgang.


 

6.

Denne innstillingen fører til:

 • Brukeren kan velges som godkjenner av andres timelister via ansattkortet > Timeregistrering > Godkjennes av.
 • Brukeren kan se alle ansatte i menyen Timegodkjenning
 • Brukeren har lov til å «Avvise», «Godkjenne» og «Oppheve godkjenningen» i menyen Timegodkjenning
 • Brukeren kan drille ned til ansattes timelister, men ikke redigere timelistene.

 

7.

Denne innstillingen fører til:

 • Brukeren kan velges som godkjenner av andres timelister via ansattkortet > Timeregistrering > Godkjennes av.
 • Brukeren kan se alle ansatte i menyen Timegodkjenning, men ikke utføre handlinger. Kun lesetilgang.
 • Brukeren kan "drille ned" til de ansattes timelister, men ikke redigere timelistene.

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse