Finans

Filtyper og forklaring - banktransaksjoner, remittering og innbetaling

Denne artikkelen beskriver i detalj hvilke filtyper som er involvert i betaling og bankavstemming i Poweroffice Go, for de som er interessert i det tekniske rundt dette: 

 

Banktransaksjoner (camt053) – Dette er filer som kommer fra banken, og som inneholder transaksjonene som har skjedd på konto. Typisk gjelder dette transaksjoner for en dag av gangen.

Disse finner du igjen under meny, rapporter og bankavstemming. Disse transaksjonene legger seg på venstre side i bankavstemmingen.

Filtype for ordinær bankavstemmingsfil er camt053. Denne typen sendes ut av alle banker

Filtype for utvidet bankavstemming er camt053ext. Ikke alle banker sender ut slike filer, og per i dag er vi kun kjent med at DNB og Nordea sender denne filtypen.

Det er mulig å be banken om å sende camt054C, som gir mer informasjon om banktransaksjonene. Dette er egentlig en type innbetalingsfil som skal kunne erstatte OCR og cremul / egiro, men slik fungerer det ikke i Poweroffice per i dag. 

Camt54c kan derimot brukes til å berike banktransaksjonene med mer informasjon hvis klienten mottar en kombinasjon av camt053 og camt054C.

 

Kunder som har cremul/egiro-avtale vil få inn samlesummer på konto (likt OCR-innbetalingene), men uten at vi kan se hva dette gjelder siden vi ikke har støtte for cremul-filer. I slike tilfeller må dere vurdere å avslutte egiro/cremul-avtale evt bestille filer fra MPS med innholdsbeskrivelse. Vær oppmerksom på at MPS tar betalt for slike filer.

Det er hos noen banker mulig å laste ned bankavstemmingsfiler manuelt i nettbanken og deretter laste opp i Go via import menyen. Da er det viktig at filen kommer i et txt, DAT eller xml-format. Det går ikke an å laste opp excel-filer. Bruker må også være oppmerksom på at det er forskjell på å hente ut en kontoutskrift fra nettbanken og å hente ut en transaksjonsoversikt som kan leses inn i Go. Her henviser vi til banken dersom de står fast for å sjekke om banken tilbyr manuell nedlastning av camt053-filer.

mceclip1.png

 

Avregningsretur – Denne filen skaper posteringene i regnskapet på betalingene som er trukket i banken. Dette er en camt054D fil i XML-format etter ISO20022 – standarden. Pain002-filer sender banken til oss som en bekreftelse på at remitteringsfilen er mottatt og godkjent (evt. avvist).

 

Filtype for remitteringsretur / avregningsretur er camt054D

mceclip2.png

 

Innbetalinger (OCR) – Dette er en innbetalingsfil som kommer fra MPS på innbetalinger som kunder har utført. Disse filene mottar du kun om det er satt opp en aktiv OCR avtale med MPS, samt at faktura som ligger i GO har en KID og faktura er betalt med KID.

Filen valideres kun på KID, så finnes ikke KID i Poweroffice vil fil stoppe under utkast i import menyen. mceclip3.png

 

 

mceclip0.png

Unik ID på betalinger gjort fra Go - Hver betaling som gjøres fra Go tagges med noen unike ID-nummer. I hovedsak bruker vi taggen EndToEndId for å identifisere betalinger, og når banken bruker samme ID i denne taggen på returfiler eller bankavstemmingsfiler, så klarer Go å matche dette automatisk.

Det er likevel ikke alle banker som tagger eksempelvis bankavstemmingsfilene med riktig EndToEndId (selv om dokumentasjonen tilsier at de skal det).

Noen ganger står bankenes egne ID-nummere der. Da vil bankavstemmings funksjonaliteten få problemer dersom remitteringen presenteres i samle-summer.

I tillegg til denne taggen bruker vi også InstrId som skal ha et unikt ID-nummer per betalinger. Denne pleier bankene å ta med i returfilene. Vi har per i dag ikke støtte for matching på InstrdId-referanser i bankavstemmingen siden det i utgangspunktet er EndToEndID som skal brukes.

 

Samlebetalinger vs enkeltbetalinger - Det kommer av og til spørsmål fra kunder om man kan splitte opp remitteringene i enkeltbetalinger.

Vi har følgende oppsett når det gjelder betalingsfiler, og dette er kodet inn slik for alle våre banker og kan ikke endres manuelt av kunder. Vi endrer heller ikke på klientnivå:

Dersom det godkjennes flere betalinger samtidig til samme leverandør, med samme forfallsdato, vil alle betalingene presenteres som en samlebetaling til banken, hvor totalsum blir trukket fra kontoen. Betalingsfilen inneholder likevel informasjon om hver eneste enkeltbetaling, slik som beløp og KID. Noen mottakerbanker har mulighet til å presentere informasjon om enkeltbetalingene for mottaker, men ikke alle banker kan det. Derfor kommer det av og til tilbakemeldinger om at vi ikke sender med KID på alle betalingene, eller at mottaker ikke skjønner hva samlebeløpet gjelder.

Vi sender med all informasjon banken trenger for å identifisere hver eneste betaling, men vi kan ikke styre hvordan verken klientens eller leverandørens bank velger å presentere dette videre etter at de mottar betalingsfilen fra oss. Et alternativ er å godkjenne slike betalinger separat. Dette må gjøres med noe tid imellom hver godkjenning, vi grupperer betalinger som godkjennes omtrent samtidig i tillegg til de som godkjennes samtidig. Anbefaler 5-10min mellom hver godkjenning i dette tilfellet.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse