Finans

Bankavstemming - enkel guide til feilsøk

  • Hva er det som havner på de ulike sidene i bankavstemmingsrapporten

mceclip0.png

Hva havner på venstre siden?

Svar: Transaksjoner fra bankavstemmingsfilene som kommer fra banken (Camt053 filer).

 

Kan en manuelt endre/korrigere på transaksjoner eller saldoer på denne siden ved hjelp av bilagsføringen?

Svar: Nei. Venstre side speiler kontoutskriften fra nettbanken og skal alltid vise riktige tall.

 

Hva havner på høyre siden?

Svar: Alt som bokføres mot bankkontoens hovedbokskonto, som har bokføringsdato etter første importerte bankavstemmingsfil.

 

Hva er det som ligger her?

Svar: Remitteringsretur fra banken, OCR filer fra Nets og øvrige bilag som er ført mot aktuell hovedbokskonto.

 

  • Hvordan kontrollere åpne poster på venstre  og høyre side

mceclip1.png

Jeg har en åpen post på venstre side uten motpost, hva gjør jeg?

Svar: Mest sannsynlig er ikke transaksjonen bokført på hovedbokskontoen. Gjør et søk på beløp i hovedbok for å kontrollere. Sjekk også om hovedboksbilaget (dersom det faktisk er ført) har blitt matchet feil. Sjekk dato for bokføring, kan det ha blitt ført på en dato før første importerte bankavstemmingsfil?

 

Kan support slette en åpen post fra venstre side i bankavstemmingsbildet?

Svar: Nei. Vi kan kun slette "hele" filer som er lest inn. Og vi kan kun slette den siste som er lest inn og så bakover. Vi kan ikke slette en fil midt i.

 

Jeg har en åpen post på høyre side uten motpost, hva gjør jeg?

Svar: Er transaksjonen som den åpne posten gjelder, bokført dobbelt? Gjør et søk på beløp på hovedbokskontoen for å sjekke.

Fremkommer transaksjonen i kontoutskriften? Sjekk om du finner beløpet under "saldo i bank" og se hva det er matchet mot.

Gjelder bilaget en transaksjon som er datert tidligere enn første importerte bankavstemmingsfil? I så fall må bilaget omposteres slik at bilagsdato tilsvarer datoen transaksjonen er datert i banken.

 

Kan vi support slette en åpen post fra høyre side i bankavstemmingsbildet?

Svar: Nei. Men en kan korrigere saldoer og bilag ved hjelp av bilagsføring og funksjonene for reversering og korrigering av bilag.

 

Kan jeg bokføre noe mot hovedbokskontoen uten at bilaget vises i bankavstemmingsrapporten?

Svar: Kun hvis bokføringsdatoen er tidligere enn datoen for første importerte bankavstemmingsfil.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse