Regnskap

Stopp i avskrivninger på anleggsmidlet

Hvis avskrivinger har stoppet opp eller aldri startet på enkelte eller alle anleggsmidlene, er en kjent årsak til dette at det er aktivert påkrevd prosjekt og/eller avdeling på en eller begge kontoene GO benytter for å postere avskrivninger, hvor disse dimensjonene ikke er angitt på anleggsmidlet.

Rutine for feilsøk:

  • Åpne anleggsmiddelgruppen som er koblet til det anleggsmidlet som ikke vil la seg avskrive. Kontroller om påkrevd prosjekt/avdeling er aktivert på noen av de kontoene som avskrivningene skal posteres mot.
  • Hvis dette er satt som påkrevd, sjekk så om dimensjonen(e) er angitt i fanekortet "dimensjoner" på anleggsmidlet der avskrivningene ikke lengre fungerer. Er ikke dimensjonen(e) angitt når det er påkrev på konto, vil avskrivningene stoppe opp.
  • Tips - skulle det vise seg at påkrevd prosjekt/avdeling ikke er angitt på noen av disse kontoene, prøv å kjøre avskrivningene manuelt. Det kan være at dette likevel var angitt når de automatiske avskrivningene ble kjørt og senere blitt fjernet (noe kunden ofte ikke vil informere deg om). Skulle ikke avskrivingene likevel bli postert når dimensjoner ikke er påkrevd på noen av de to kontoene, er feilen en annen og må rapporteres til utvikling-support.
  • Viser det seg at avskrivningene skal posteres mot dimensjoner, der det ikke er angitt på anleggsmidlet, må anleggsmidlet tapsføres (hvor alle avskrivningene evt må tilbakeføres manuelt), og anleggsmidlet må opprettes på nytt MED ønskede dimensjoner.

mceclip0.png

 

mceclip1.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse