Regnskap

Feilmeldinger i bilagsføringen

I bilagsføringen, hva betyr "Bilaget balanserer ikke, vennligst sjekk bilagslinjer"?

Du får feilmeldingen fordi et bilag må balansere på hver dato

mceclip0.png

 

 

I bilagsføringen, hva betyr "Mva kode 0 er ikke gyldig for konto"?

Hvis klienten det føres på ikke er MVA-registrert, så må MVA-lås på konto fjernes. Eventuelt må det endres til kode 0 inne på kontoen i kontoplanen. Det er kun kode 0 som er gyldig å benytte på klienter som ikke er MVA-registrerte.

mceclip1.png

I bilagsføringen, hva betyr "Du må velge den ansattes bankkonto"?

Du får opp feilmeldingen ved bokføring av en reiseregning dersom det er lagt inn en bankkonto på ansattkortet etter at reiseregning ble sendt inn. Da vil ikke GO registrere dette nummeret.

Kontonummeret må ligge på den ansatte på tidspunktet reiseregningen sendes fra appen for å få riktig kobling. Her må reiseregning avvises og bruker må sende den inn på nytt.

 

I bilagsføringen, hva betyr "Invalid rate override"?

Ved bokføring av justering av valutakurs, kan du få denne. Bruk da artikkel fra det eksterne hjelpesenter for valutajustering av valutakurs: https://support.poweroffice.com/hc/no/articles/360056924231-Valutajustering-av-valutakonto 

mceclip0.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse