Lønn

Vil det varsles i Poweroffice dersom en ansatt har nytt skattekort?

Det er dessverre ikke noe eget varsel inne i Poweroffice om at en ansatt har fått nytt skattekort.

 

Her er måten varselet fungerer på direkte fra Altinn via SMS og e-post:

  • Du må hente skattekortene for dine ansatte elektronisk.
  • Du trenger ikke å motta og oppbevare skattekortene på papir.
  • Du får varsel når en ansatt endrer skattekortet, og du vil alltid få tilgang på det nyeste skattekortet.
    Du vil når du har fylt ut RF-1211 få beskjed fra Skatteetaten når dine ansatte endrer skattekortet i løpet av året. Du må da hente det nye skattekortet før du kjører lønn.

Skjema RF-1211. Bestill skattekort via lønnssystem

mceclip0.png

Her legges mobilnummer og e-post inn som varslinger skal sendes til.

Når en ansatt endrer skattekort skjer følgende:
Det kommer med en gang melding på tlf, e-post og i innboksen i Altinn om at en ansatt har endret skattekortet sitt. Ingen melding som sier hvilken ansatt dette gjelder.

 

Se ellers: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/skattekort-og-skattetrekk/skattekort/om-skattekort-for-deg-som-arbeidsgiver/  

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse