Lønn

Bytte lønnssystem - arbeidsforhold

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/spesielle-forhold/bytte-lonnssystem/ 

Når du bytter lønnssystem må du flytte opplysningene fra et system til et annet. Bytter du regnskapsfører er det sannsynlig at du også må bytte lønnssystem.

Ved bytte av lønnssystem må du passe på at:

  • Det er sammenheng i arbeidsforholdene til dine ansatte. Det vil si at du må oppgi et aktivt arbeidsforhold hver måned helt til arbeidsforholdet er avsluttet.
  • De ansatte har samme antall arbeidsforhold etter at du har byttet til nytt system.
  • Arbeidsforhold er knyttet til samme virksomhet i gammelt og nytt system.

Tre alternativer iht veiledningen til a-meldingen. Vi anbefaler an av disse 2:

  1. Viderefør arbeidsforhold fra gammelt system til nytt system

mceclip0.png

  1. Korrigeringer tilbake i tid på arbeidsforhold vil bare være mulig for alternativ 1 fra nytt system.

  2. Avslutt arbeidsforhold i gammelt lønnssystem/A01 og oppgi nye arbeidsforhold i nytt system (lønnssystem/A01)\

mceclip1.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse