Lønn

Ambulerende lønn

Ambulerende virksomhet betyr at du har arbeidstakere som:

  • utfører hoveddelen av arbeidet i en annen sone enn der virksomheten er registrert
  • og, at du ikke har plikt til å registrere en underenhet i denne andre sonen

Hoveddelen av arbeidet betyr mer enn 50% i løpet av kalendermåneden.

Eksempel

mceclip0.png

Virksomhet med Bodø som aga kommune = 7,9% aga
Legger til ambulering på ansatt

mceclip1.png

Nå skal det beregnes 7,9% aga av 40% av lønnen og 14,1% av 60% av lønnen.

mceclip2.png

Avsetning av feriepenger og AGA
Når det gjelder avsetningen av aga FP i lønnskjøringen, så er den satt opp slik at den benytter sats iht virksomhetens sats, og ikke iht fordelingen iht ambuleringen.
Utbetaling av etterbetalinger og feriepenger skal fordeles på samme måte som ordinære lønnsutbetalinger for arbeid utført i den kalendermåneden innrapporteringen gjelder for, jf. avgiftsvedtaket § 1 fjerde ledd siste punktum. Dette gjelder selv om feriepengene eller etterbetalingen er opptjent i/gjelder et tidsrom hvor arbeidstakeren arbeidet i en annen sone.

 

Les mer om ambulering hos Skatteetaten.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse