Lønn

Lønnskjøringstype - Feriepenger

  • Før en kjører feriepenge lønn bør brukeren ta stilling til det som er lagt inn under "lønnsinnstillingene" i GO og fanen "Feriepenger".  Det som ligger inne her av informasjon er det kunden selv som skal ha kontroll på/ta stilling til.

mceclip0.png

 

  • Opprettes en lønn av typen "Feriepenger" henter GO det som ligger i rapporten "Feriepenger". Her tar GO med ansatte som er innrapportert som sluttet og avsluttet. Lønnskjøringstypen avregner alt av rest til gode feriepenger. Er det feriepenge til gode som er eldre enn fjoråret så kommer disse med på lønnskjøringen som en egen lønnslinje med skattetrekk.

 

  • Hvis en ansatt har byttet jobb og da skal trekkes ferie hos ny arbeidsgiver og men får utbetalt FP fra gammel arbeidsgiver vil mest sannsynlig lønn til den ansatte da bli negativ. Det negative beløpet kan legges inn som forskudd (lønnsart 950) og trekkes neste lønn (kommer da automatisk på 951) - eller ihht avtale som settes opp mellom ansatt og arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan trekke for benyttede antall feriedager på lønn som gjelder måneden feriedagene er tatt ut i - men ny arbeidsgiver kan ha en policy om at alle feriedager skal gjøres opp på lønn juni (slik vi har).

 

  • Ved opprettelse av lønn og hake for "faste lønnslinjer" tas med vil disse opprettes uten skatt. Lønnslinjer som legges til etter at lønn er opprettet vil få skatteberegning. Dette kan overstyres om ønskelig.

mceclip1.png

 

  • Hvis det ringer noen inn og sier at den ansatte er i permisjon i deler av stillingen sin og de skal trekke feriedager (lønnsart 101 / 102): Husk at det som justeres ihht denne haken KUN gjelder fast lønn, og ikke bla. trekk av feriedager.

mceclip0.png

 

  • Til info

mceclip0.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse