Generelt om PowerOffice

Feilmeldinger referert til sending av e-post fra PowerOffice

Ved utsending av e-post, hva betyr "failed to get IPs from PTR record" ?

Denne betyr at e-post server ikke finner e-post

 

 

Hva betyr det at e-post er "bounced adress" eller "droppet" ?

Denne betyr at SendGrid`(vår e-post underleverandør) ikke kunne levere til adressen. Dermed opprettet en "Bounce", noe som gjør at etterfølgende e-poster ikke blir levert. Om mailserver til kunde har vært midlertidig nede på tidspunkt el. må da sjekkes med sin e-post provider. I noen tilfeller skyldes dette en feil, og support hos PowerOffice må da fjerne sperren slik at ny e-post kan sendes.

 

 

 

Ved sending av e-post, hva betyr "delivery limit exceeded"?

Dette kan rett og slett bety at mottakers mailboks er full.

 

Ved utsending av e-post, hva betyr "DNS blacklisted by xxxx"?

Årsaken til at mottakeren ikke mottar mailen er at mottakers e-postsystem blokkerer mailen. Det kan være et filter hos mottakers e-postsystem som blokkerer visse typer mail. Vi har tilgang til å oppløse blokkeringen, så må dere se hvordan det går neste gang det sendes lønnslipp. Hvis dette skjer igjen, så må vedkommende sjekke med sin epost-leverandør.

 

Ved utsending av e-post, hva betyr "Service unavailable, client host blocked"?

Her har GO forsøkt å sende fakturaen til adressen, men mailserveren deres svarer at de ikke vil ha mail fra oss. I dette tilfellet ser det ut som om det er et spam-filter hos mail-leverandøren deres som har blokkert oss. Kunden må sjekke med mail-leverandøren om hvorfor vi blir blokkert der. Får de ordnet det, kan de forsøke på nytt. 

Ved utsending av e-post, hva betyr "Envelope blocked user entry xxxx"

Her kan SendGrid (vår e-post underleverandør) ha blokkert denne adressen. Her må support oppheve blokkeringen:

 

Ved utsending av e-post, hva betyr "spam reporting adress"?

Dette kan bety at e-post er merket som spam i vårt system. Dersom dette er feil, så må support oppheve sperren.

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse