API

Kassesystemer

Generell funksjonalitet

Kassesystemer, også omtalt som POS- systemer ("Point of sales"), kommer i mange varianter og med ulike funksjoner, men en fellesnevner for slike systemer er registrering av kontantsalg.

Kjernefunksjonen for integrasjoner mellom kassesystem og Go, er dermed overføring av dagsoppgjøret til Go for automatisk bokføring av dette. Dagsoppgjøret kan overføres til Go med ulik detaljgrad, men det vanligste er at aggregert salg per konto og mva kode overføres og bokføres til Go.

Når slike integrasjoner skal tas i bruk, vil det som regel være nødvendig å gjøre et oppsett (en "mapping") av kontoer mellom systemene, slik at overføringene som integrasjonen gjør havner på riktig konto og med riktig mva kode i Go i forhold til type salg på kassen og ønsket oppsett.

 

Spesifikk funksjonalitet

Ut over kjernefunksjonaliteten, er det stor variasjonsgrad i tjenestetilbudet fra kassesystemer. Eksempler på funksjonalitet ut over overføring av dagsoppgjør:

  • Kassessystemet har en lager/logistikk- modul
  • Kassessystemet har en fakturamodul for kredittsalg
  • Kassesystemet har en nettbutikkmodul eller integrasjon mot nettbutikk
  • Kassesystemet retter seg mot særkilte bransjer med bransjespesifikke oppsett, i retning fagsystem
  • Kassesystemet kan synkronisere grunndata og dimensjoner (prosjekt, produkter, avdeling)

 

Slik utvidet funksjonalitet betyr at integrasjonsløsninger kan omfatte mer funksjonalitet enn overføring av dagsoppgjøret isolert sett.

 

Tilgjengelige integrasjoner

En oversikt over integrasjonsparter som har integrert sine kassesystemer mot Go, finner her.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse