Lønn

Litt fakta om frikort


Hadde du frikort i fjor trenger du ikke søke om nytt frikort. Frikortet er allerede tilgjengelig for arbeidsgiver.
Har du flere arbeidsgivere må du fordele frikortet mellom dem.

  • Du kan bestille frikort fra det året du fyller 13 år.
  • Du må være elektronisk bruker
  • Du må bestille i eget navn, med egne PIN-koder.
  • Foreldre kan ikke bestille på vegne av sine barn.
    En ansatt kan kun tildele beløp til firma som har søkt om skattekort for den ansatte. Den ansatte vil da få opp firmaets navn i liste over den/de han kan tildele frikort til.

Et frikort er et skattekort som viser at arbeidsgiver ikke skal trekke skatt. Du kan bestille frikort hvis du tjener 70 000 (2023) kroner eller mindre i løpet av året. Det inkluderer all skattepliktig lønn, sykepenger og feriepenger. Både feriepenger du tjente opp i fjor og som blir utbetalt i år, og feriepenger du får utbetalt hvis du slutter i jobben i år, inngår i frikortbeløpet på 70 000 kroner.

Får man 0 i beløp når man henter et frikort på en ansatt inn i lønnssystemet, så har en annen arbeidsgiver hentet frikortet først. Den første arbeidsgiveren som henter den ansattes frikort, blir automatisk tildelt 100% av fribeløpet. (Dette er dersom den ansatte ikke har fordelt beløpet på flere arbeidsgivere.)

 

Se ellers: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattekort/frikort/  

mceclip0.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse