Lønn

Typer arbeidsforhold

Det er 4 typer arbeidsforhold tilgjengelig i GO Lønn:

mceclip0.png

Ordinært
Velg dette når du har ansatt en arbeidstaker i din tjeneste (din virksomhet) som mottar lønn eller annen godtgjørelse, jf. folketrygdloven § 1-8.
De fleste ansatte som mottar lønn fra en bedrift eller organisasjon er i et ordinært arbeidsforhold. Gjelder også personer på arbeidstiltak med lønn.

For mer informasjon se veiledningen til a-meldingen her.

Frilanser, oppdragstaker, honorarperson m.m
Arbeidsforhold for personer som mottar lønn eller annen godtgjørelse for utført arbeid eller oppdrag, men som ikke er ansatt. (Frilansere, folkevalgte, fosterforeldre og personer med omsorgslønn, personer som har tillitsverv, styremedlemmer)
Med frilanser, oppdragstaker og personer som mottar honorar har du ikke styringsrett, det vil si at arbeidsoppgavene ikke kan endres uten at kontrakten reforhandles. 
mceclip1.png

For mer informasjon se veiledningen til a-meldingen her.

Pensjon eller andre ytelser uten arbeidsforhold
Hvis du utbetaler pensjon eller annen ytelse/godtgjørelse til en person der ytelsen ikke er knyttet til et arbeidsforhold eller oppdrag. Dette gjelder også i de tilfeller der utbetalinger til næringsdrivende skal oppgis i a-meldingen.

Arbeidsforholdet blir ikke registrert i Aa-registeret.

mceclip0.png

Ved oppstart av Go lønn opplever vi ofte at personer har feriepenger til gode som er opparbeidet fra lønn kjørt i tidligere system (de har aldri vært registret i Go med ordinært arbeidsforhold). Disse skal da opprettes i Go med arbeidsforhold «Pensjon eller andre ytelser uten arbeidsforhold».

For mer informasjon se veiledningen til a-meldingen her.

Maritimt Arbeidsforhold
Velg dette når du har ansatt en arbeidstaker i din tjeneste (din virksomhet) som mottar lønn eller annen godtgjørelse og arbeidet utføres til sjøs, på fartøy eller på en flyttbar innretning som en borerigg, jf. folketrygdloven § 1-8.

For maritime arbeidsforhold skal du også oppgi fartøysopplysninger.

mceclip2.png

mceclip3.png

For mer informasjon se veiledningen til a-meldingen her.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse