Lønn

Altinn pålogging og feilmeldinger

Altinn: Incorrect username/password given for system:

mceclip0.png

Denne feilmeldingen fra Altinn sier at Passordet er feil

For å teste dette (Hos Partner med flere klienter) kan følgende gjøres:

Forsøk å hent inn skattekort på en av klientene som har samme System ID og passord, og der lønn er kjørt en stund. Sjekk at denne får OK melding på innhentingen av skattekort fra ansatte/altinn/hent skattekort.


Gå deretter inn i firmainnstillingene/Altinn og legg inn det passordet du forsøker å legge inn på den andre klienten som feiler, deretter oppdater/lagre.


Forsøk så å hente inn skattekort igjen på denne klienten. Mest sannsynlig så får du da denne feilmeldingen på denne klienten også nå, dvs. da vet man at brukernavn/passord er feil.

 

Problemer med pålogging i Altinn fra Poweroffice:

mceclip0.png

Test å logge på Altinn direkte:

mceclip2.png

Her skal man legge inn samme fødselsnummer og passord som man bruker i GO.

mceclip3.png

Får du feilmelding her også, så må du inn i Altinn på denne klienten. Sjekk under profil/avanserte innstillinger/innloggingsinformasjon. Samsvarer dette med det klienten bruker ved.

Regnskapskontor som bruker felles datasystemID og passord på klientene:
Er det ett regnskapskontor som bruker samme ID og passord på alle sine klienter så finner man det under profil / avanserte innstillinger / datasystem

mceclip4.png

Datasystem som ligger inne vil være listet opp: ID er 961818 og passord kan man redigere under «rediger»

mceclip5.png

For at ett regnskapskontor skal kunne registrere en klient mot sin datasystemID så må de være registrert som regnskapsfører på klienten i Br.reg. https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=980386465 

mceclip6.png

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse