Lønn

Abonnere bare på lønn

Det er mulig å kun abonnere på abonnementet Lønn i Go. Når du abonnerer på lønn får du også mulighet å remittere denne fra systemet, men hvis dette er ønskelig så må RF sjekke med banken om det er mulig å ha remitteringsavtale fra samme bank i to ulike programmer.

 

mceclip0.png

Ved kun abonnement på lønn og som administrator vil du få få tilgang til:

 • Alle «Rapporter» er tilgjengelig og det kan gjøres spørringer (får sendt mva oppgave også)
 • «Brukere» Får sendt invitasjon og endret på «roller»
 • «Dokumenter» får lastet opp og laget mapper
 • «Lønn» full tilgang
 • «Fakturaer» kan klikke inn på det som ligger her. Kan ikke lage nytt utkast, eller redigere
 • «Betalinger» får autorisert betalinger av lønn, og den legger seg i forfallsoversikten
 • «Produkter» får kun visning
 • «Import» fungerer
 • «Kontakter» får lagt til nye leverandører, kunder og ansatte
 • «Prosjekter» får lagt til nye/redigert gamle prosjekter
 • «Innstillinger» er tilgjengelig og kan endres på.

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse