Generelt om PowerOffice

Roller i PowerOffice Go - Hva gir tilgang til hva?

Her følger en lengre artikkel med eksempler på ulike rolleoppsett. Se bilder:

 • Med denne rollen får jeg tilgang til/ser jeg dette dette i GO

mceclip1.png

mceclip2.png

mceclip3.png

 

 • Med denne rollen får jeg tilgang til/ser jeg dette i GO

mceclip4.png

mceclip6.png

mceclip0.png

 

 • Med denne rollen får jeg tilgang til/ser jeg dette i GO

mceclip8.png

mceclip9.png

mceclip10.png

 

 • Med denne rollen får jeg tilgang til/ser jeg dette i GO
 1. Det er kun administrator på klinten som kan endre roller på brukere. Denne tilgangen gir deg ikke mulighet til dette. 

mceclip11.png

mceclip0.png

mceclip1.png

 

 • Med denne rollen får jeg tilgang til/ser jeg dette i GO

mceclip2.png

mceclip3.png

mceclip4.png

mceclip5.png

 

 • Med denne rollen får jeg tilgang til/ser jeg dette i GO

mceclip6.png

mceclip7.png

mceclip8.png

 

 • Med denne rollen får jeg tilgang til/ser jeg dette i GO

mceclip9.png

mceclip10.png

mceclip11.png

 

 • Med denne rollen får jeg tilgang til /ser jeg dette i GO
 1. Denne rollen må kombineres med rollen "innstillinger" og "salg"

mceclip12.png

mceclip0.png

mceclip1.png

 

 • Med denne rollen får jeg tilgang til/ser jeg dette i GO

mceclip2.png

mceclip0.png

mceclip1.png

 

 • Med denne rollen får jeg tilgang til/ser jeg dette i GO
 1. Denne rollen må kombineres med en annen rolle - 

mceclip2.png

mceclip3.png

 

 • Med denne rollen får jeg tilgang til/ser jeg dette i GO

mceclip4.png

mceclip5.png

mceclip6.png

 

 • Med denne rollen får jeg tilgang til/ser jeg dette i GO

mceclip7.png

mceclip8.png

mceclip9.png

 

 • Med denne rollen får jeg tilgang til/ser jeg dette i GO

mceclip10.png

mceclip11.png

mceclip12.png

 

mceclip13.png

mceclip0.png

 

mceclip14.png

mceclip1.png

mceclip15.png

mceclip2.png

mceclip16.png

mceclip3.png

mceclip17.png

mceclip4.png

mceclip18.png

mceclip5.png

mceclip19.png

mceclip6.png

mceclip20.png

mceclip7.png

mceclip21.png

mceclip8.png

 

 • Med denne rollen får jeg tilgang til/ser jeg dette i GO

mceclip9.png

mceclip10.png

mceclip11.png

 

 • Med denne rollen får jeg tilgang til/ser jeg dette i GO

mceclip12.png

mceclip13.png

mceclip14.png

 

 • Med denne rollen får jeg tilgang til/ser jeg dette i GO

mceclip15.png

mceclip16.png

mceclip17.png

 

 • Med denne rollen får jeg tilgang til/ser jeg dette i GO

mceclip18.png

mceclip19.png

mceclip20.png

 

 • Med denne rollen får jeg tilgang til/ser jeg dette i GO

mceclip21.png

mceclip22.png

mceclip23.png

 

 • Med denne rollen får jeg tilgang til/ser jeg dette i GO

mceclip24.png

mceclip25.png

mceclip26.png

 

 • Med denne rollen får jeg tilgang til/ser jeg dette i GO

mceclip27.png

mceclip28.png

 

 • Med denne rollen får jeg tilgang til/ser jeg dette i GO

mceclip29.png

 

 • Med denne rollen får jeg tilgang til/ser jeg dette i GO
 1. På denne rollen må brukeren få enten full tilgang eller ingen tilgang. Settes lesetilgang vil ikke brukeren få tilgang til noe.

mceclip34.png

mceclip35.png

mceclip36.png

 

 

 

mceclip33.png

mceclip37.png

mceclip38.png

mceclip39.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse