API

Rapportering

Generell funksjonalitet

Systemer spesialisert for rapportering, henter typisk regnskapstransaksjoner og grunndata fra Go slik at disse dataene kan presenteres på en egendefinert måte i rapporteringssystemet.

Kjernefunksjonaliteten i slike integrasjoner er dermed at integrasjonen har lesetilgang til å hente data fra Go, og integrasjoner vil som oftest basere seg på henting av all tilgjengelig data fra de ulike API tjenestene integrasjonen har tilgang til.

Rapporteringssystemer tilbyr som regel mulighet til å skreddersy rapporter for å dekke behov ut over de innebygde rapportmulighetene i Go.

 

Spesifikk funksjonalitet

Ut over kjernefunksjonaliteten, er det stor variasjon knyttet til hvilke frihetsgrader brukeren har for å skreddesry rapporter, samt hvilke andre datakilder rapporteringssystemet er integrert med for å supplere informasjonen fra Go med andre elementer.

Mange fagsystemer har også integrert rapportering fra Go, slik at data fra hendelser i Go kan supplere rapporteringen som gjøres i det dedikerte fagsystemet. Eksempler på dette kan være rapportering av betalingsstatus på faktura tilbake til fagsystemet, eller prosjektregnskap som presenteres i prosjektstyringsverktøyet.

 

Tilgjengelige integrasjoner

En oversikt over integrasjonsparter som har integrert sine rapporteringsløsninger mot Go, finnes her.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse