Faktura

Fakturere med eFaktura

Siden kunde kan akseptere eFaktura på to ulike måter i sin nettbank, vil dette bli behandlet på to ulike måter i Go.

Kunder som aksepterer eFaktura fra deg som leverandør (eFaktura 1.0) vil få sitt kundekort oppdatert automatisk med eFaktura som faktura leveringsmåte. Denne faktura leveringsmåten vil bli benyttet ved fakturering hvis den ikke manuelt overstyres ved enkeltfakturering.

Vær oppmerksom på at MPS faser ut eFaktura 1.0 i løpet av 2022. Dette vil si at fra og med 01.12.2021 er det ikke lengre mulig å opprette nye 1.0-oppdrag, men eksisterende oppdrag vil være aktive frem til mai 2022.

For kunder som aksepterer eFaktura fra hvilken som helst leverandør (eFaktura 2.0), vil det gjøres et søk i MPS' eFaktura 2.0 register ved fakturering.

Enkeltfakturering

Ved enkeltfakturering vil det gjøres søk om kunde (privatperson) kan motta eFaktura hvis faktura leveringsmåte er angitt til noe annet på kundekortet.

Send_faktura_s_k_etter_efaktura.png

Hvis kunde kan motta eFaktura, kan faktura leveringsmåte endres ved fakturering samt huke av for at dette skal lagres på kundekortet.

Send_faktura_lagre_som_efaktura.png

Gruppefakturering/bulkfakturering

Ved gruppefakturering/bulkfakturering vil bruker som fakturerer få valg om kunder skal faktureres med eFaktura hvis mulig. Står hake i for «Send som eFaktura hvis mulig» vil Go gjøre søk om kunder (privatpersoner) kan motta eFaktura hvis faktura leveringsmåte er angitt til noe annet på kundekortet. Hvis kunde kan motta eFaktura, vil kundekortet til gjeldende kunde bli oppdatert med eFaktura som faktura leveringsmåte og faktura sendt som eFaktura. 

Send_gruppefaktura_som_efaktura_hvis_mulig.png

Repeterende fakturering

Ved repeterende fakturering til kunde eller kundegruppe, kan Go gjøre søk om disse kan motta eFaktura hvis den repeterende fakturaen er angitt til å sendes automatisk.

Send_repeterende_faktura_automatisk.png

Åpne meny og velg «Innstillinger».

Meny_innstillinger.png

Gå på «Fakturainnstillinger» under kategorien salg og velg fanen «Repeterende».

Send_repeterende_faktura_som_efaktura_hvis_mulig.png

Står hake i for «Send som eFaktura hvis mulig» vil Go gjøre søk om kunde (privatperson) kan motta eFaktura hvis faktura leveringsmåte er angitt til noe annet på kundekortet. Hvis kunde kan motta eFaktura, vil kundekortet til gjeldende kunde bli oppdatert med eFaktura som faktura leveringsmåte og faktura sendt som eFaktura.

Haken står i som standard.

Hvis kunde aktiverer eFaktura for en repeterende faktura satt med utsendingsmåte automatisk, etter at den har blitt aktivert i Go, vil systemet automatisk oppdatere leveringsmåte ved neste fakturering.

Regler ved fakturering

Følgende regler er gitt fra MPS når kunde skal motta faktura som eFaktura. Disse reglene er også implementert i Go.

  • Forfallsdato må være minimum 3 dager fram i tid fra fakturautsendelse.
  • Forfallsdato kan være maksimum 365 dager fram i tid fra fakturautsendelse.
  • Kun støtte for fakturering i NOK.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse