Faktura

Forutsetninger for bruk av eFaktura

For å kunne ta i bruk eFaktura i PowerOffice Go gjelder følgende forutsetninger.

  • Kun èn eFaktura-avtale per klient.
  • Klientens angitte driftskonto vil være bankkontoen eFaktura-avtalen inngås på.
  • Kan ikke kombineres med factoring.
  • Fakturablanketter kan ikke være hardkodet med betalingsinformasjon. Det vil da oppstå avvik mellom betalingsinformasjon for kunde i nettbank og medfølgende fakturablankett.
  • Påløper en ekstra kostnad på kr 3,- NOK per sendte eFaktura, i tillegg til ordinær pris på 8,- NOK. Dette er en viderefakturering av kostnaden PowerOffice blir belastet for bruk av tjenesten.
  • Krever aktivt abonnement (Regnskap eller Regnskap Mikro).
  • Ved overføring av eksisterende eFaktura-avtale til Go, der denne er satt opp med KID, må kundenes kundenummer i gammelt system samsvare med kundenes kundenummer i Go.
  • Kunder som er bedrifter bør være angitt med organsasjonsnummer på kundekort da Go bruker dette for skille bedrifter fra privatpersoner.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse