Faktura

Videreføring av eksisterende eFakturaavtale

Skal en eksisterende eFakturaavtale videreføres i Go, onboardes denne på samme måte som onboarding (aktivering) av ny avtale. Avtalen som allerede ligger på bankkontonummeret hos MPS vil bli overskrevet med opplysninger som overføres fra Go ved aktivering.

Inneholder avtalen KID som er bygd av minimum kundenummer, er det viktig at KID-oppsettet i Go settes opp slik at kundenummeret blir med i KID i samme posisjon som tidligere. Dette for å kunne få overført de kunder som allerede har akseptert eFaktura fra selskapet som leverandør (eFaktura 1.0). Dette forutsetter også at kundenes kundenummer i gammelt system samsvarer med kundenes kundenummer i Go. Det er kun mulig å overføre eksisterende 1.0-oppdrag frem til mai 2022. Etter dette forsvinner muligheten for eFaktura 1.0, og kunden må enten over på en 2.0-avtale, eller motta faktura på annet vis.

Når eFaktura aktiveres, laster Go ned alle aktive eksisterende eFaktura 1.0 kunder på denne avtalen og oppdaterer faktura leveringsmåte til disse kundene automatisk på kundekortet.

Merk: I tillegg til kundenummer må det også være match på minst ett av følgende elementer på kundens kontaktkort for at Go skal oppdatere faktura leveringsmåte ved oppdatering fra liste:

  • Personnummer (kontakt angitt som person)
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Navn (kontakt angitt som person)

Hvis kundenummer ikke er opprettet i Go og/eller det mangler nødvendig informasjon på kundekortet, vil Go gi brukeren som aktiverer eFaktura på klienten, en link til en liste i varslingssenteret med oversikt over alle aktive eFaktura 1.0 kunder som ikke har fått oppdatert faktura leveringsmåte på klienten. 

eFaktura_eFakturaliste.png

Klikk på linken og en .csv fil lastes ned som kan åpnes i excel.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse