Lønn

Lott og Hyre

På en del fartøyer mottar noen av mannskapet både lott- og hyreinntekt. Andre mottar utelukkende hyre. Lotter, parter og hyreutbetaling skal innrapporteres gjennom a-ordningen.


Arbeidsforholdet til en fisker og fangstmann som er tatt opp i manntall (fiskermanntall) skal registreres som «pensjon eller andre ytelser utenfor arbeidsforhold». For mer informasjon se veiledningen for a-meldingen.

 

Det er opprettet følgende beskrivelser, behandlingsmåte og tilleggsinformasjon i Go:

1. Vederlag: lønn rapporteres som næringsinntekt og beskrivelse "vederlag".

2. Hyretillegg: lønn rapporteres som lønnsinntekt og beskrivelse "hyretillegg".

3. Lott det skal beregnes trygdeavgift av: lønn rapporteres som næringsinntekt med beskrivelse  "lott kun trygdeavgift".

4. Tilleggsinformasjon "hyre til mannskap på fiske-, småhvalfangst- og selfangstfartøy".

5. Behandlingsmåten "andeler av fangst eller fortjeneste (inkludert minimumandel) til fiskere" gir mulighet for registrering av antall dager ved bruk av lønnsarten.

 

Eksempler:

Kontoer i eksemplene under er kun for visning av hvordan en lønnsart kan se ut. Dette er ingen fasit og må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for feil bruk av konto og koder.

 

Eksempel for lønnsart for lott eller part (herunder minstelott) til fisker:

For mer informasjon se veiledningen til a-meldingen her.

mceclip0.png

Behandlingsmåten på lønnsarten gir mulighet for registrering av antall dager på lønnslinjen i lønnskjøringen:

Ved registrering av "antall dager" Lott, så vises dager registrert denne lønnskjøringen og hittil i år på lønnsslipp og i sammenstillingsrapporten til den ansatte.

 

Eksempel for lønnsart for hyretillegg som utbetales for perioden sjøfolk er hjemme:

For mer informasjon se veiledningen til a-meldingen her.

mceclip4.png

 

Eksempel for lønnsart for hyre til mannskap på fiske-, småhvalfangst- og selfartsfartøy:

For mer informasjon se veiledningen til a-meldingen her.

mceclip8.png

 

mceclip10.png

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse