Lønn

Lott og Hyre

 

Arbeidsforholdet til en fisker og fangstmann som er tatt opp i manntall (fiskermanntall) skal registreres som «pensjon eller andre ytelser utenfor arbeidsforhold». For mer informasjon se veiledningen for a-meldingen.

 

Det er opprettet følgende beskrivelser:

1. Vederlag, lønn rapporteres som næringsinntekt og beskrivelse "vederlag".

2. Hyretillegg, lønn rapporteres som lønnsinntekt og beskrivelse "hyretillegg".

3. Lott det skal beregnes trygdeavgift av, lønn rapporteres som næringsinntekt med beskrivelse  "lott kun trygdeavgift".

 

Behandlingsmåten "andeler av fangst eller fortjeneste (inkludert minimumandel) til fiskere" gir mulighet for registrering av antall dager ved bruk av lønnsarten.

 

Eksempler på oppsett av lønnsarter:

Kontoer i eksemplene under er kun for visning av hvordan en lønnsart kan se ut. Dette er ingen fasit og må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for feil bruk av konto og koder. 

Denne lønnsarten gir mulighet for registrering av antall dager på lønnslinjen:

Ved registrering av antall dager Lott så vises dager registrert denne lønnskjøringen og hittil i år på lønnsslipp og i sammenstillingsrapporten til den ansatte.

 

 Lønnsart for hyre:

mceclip0.png

 

 

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse