Time

Korrigering av timetransaksjoner

I rapporten "Timetransaksjoner" kan du redigere timeføringer på en enkel måte. Marker en linje eller flere linjer ved hjelp av Shift/Ctrl og trykk "Rediger".

Følgende regler gjelder:
Transaksjoner med status "Utkast" : Alle dimensjoner kan endres.
Transaksjoner med status "Godkjent" : Alle dimensjoner kan endres.
Transaksjoner med status "Fakturert" : Kun "Timeart" og "Intern kommentar" kan endres. Øvrige dimensjoner er knyttet til en ordre eller faktura og låst.
Transaksjoner med status "Sendt til lønnskjøring" : Alle dimensjoner utenom "Timeart" og "Medgått tid" kan endres, da disse er koblet til lønnskjøringen og låst.
Transaksjoner med status "Periodisert" : Kun "Fakturerbart", "Timepris", "Ekstern kommentar" og "Intern kommentarer" kan endres. Øvrige dimensjoner er låst til periodiseringsbilaget.

 

 

 

 

 

 

Via knappen "Alternativer", kan du sette "Ikke-fakturerbare" transaksjoner til "Fakturerbare". Du kan endre "Fakturerbare" transaksjoner til "Ikke-fakturerbare".

Hvis du har gjort endringer i prisfastsettingen og ønsker at prisene skal gjelde på registrerte timetransaksjoner, så kan du markere transaksjonene og trykke "Rekalkuler fakturerbare satser".

Ved endringer i menypunktet Timeinnstillinger > Påslag eller hvis du har endret antall fakturerbare timer manuelt, så kan timene rekalkuleres slik at de følger gjeldene innstillinger ved å trykke "Rekalkuler fakturerbare timer"

Hvis det er ført timer på et prosjekt som er tilknyttet en annen kunde i ettertid, så kan timene flyttes til gjeldene kunde ved å trykke "Oppdater kunde fra prosjekt". Forespørsel om dette vil også skje i prosjektdialogen når kundebyttet på prosjekt finner sted.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse