Timeføring

Korrigering av timetransaksjoner

I rapporten "Timetransaksjoner" kan du redigere timeføringer på en enkel måte. Marker en linje eller flere linjer ved hjelp av Shift/Ctrl og trykk "Rediger".

Følgende regler gjelder:
Transaksjoner med status "Utkast" : Alle dimensjoner kan endres.
Transaksjoner med status "Godkjent" : Alle dimensjoner kan endres.
Transaksjoner med status "Fakturert" : Kun "Timeart" og "Intern kommentar" kan endres. Øvrige dimensjoner er knyttet til en ordre eller faktura og låst.
Transaksjoner med status "Sendt til lønnskjøring" : Alle dimensjoner utenom "Timeart" og "Medgått tid" kan endres, da disse er koblet til lønnskjøringen og låst.
Transaksjoner med status "Periodisert" : Kun "Fakturerbart", "Timepris", "Ekstern kommentar" og "Intern kommentarer" kan endres. Øvrige dimensjoner er låst til periodiseringsbilaget.

 

 

 

 

 

 

 

Via knappen "Alternativer", kan du sette "Ikke-fakturerbare" transaksjoner til "Fakturerbare". Du kan endre "Fakturerbare" transaksjoner til "Ikke-fakturerbare".

Hvis du har gjort endringer i prisfastsettingen og ønsker at prisene skal gjelde på registrerte timetransaksjoner, så kan du markere transaksjonene og trykke "Rekalkuler fakturerbare satser".

Ved endringer i menypunktet Timeinnstillinger > Påslag eller hvis du har endret antall fakturerbare timer manuelt, så kan timene rekalkuleres slik at de følger gjeldene innstillinger ved å trykke "Rekalkuler fakturerbare timer"

Hvis det er ført timer på et prosjekt som er tilknyttet en annen kunde i ettertid, så kan timene flyttes til gjeldene kunde ved å trykke "Oppdater kunde fra prosjekt". Forespørsel om dette vil også skje i prosjektdialogen når kundebyttet på prosjekt finner sted.

 

Sette timetransaksjoner til fakturert

 

Hvis en faktura er fakturert eksternt eller manuelt i systemet og timetransaksjonene som ligger i GO ikke har blitt koblet til noe faktura, så er det mulig å sette disse som fakturert via rapporten Timetransaksjoner.

NB! Det danne sikke noe faktura og det vil heller ikke skje noen inntektsføring

 

Via rapporten Timetransaksjoner kan enkelt transaksjoner eller flere transaksjoner settes som fakturert. Bruker må merke en eller flere transaksjoner, gå til knappen "Alternativer" og i nedtrekksmenyen velge "Endre status til fakturert"

 

mceclip6.png

 

Ved å trykke på "Endre status til fakturert" vil det komme frem en ny boks hvor bruker må legge inn en fakturareferanse eller annen informasjon som er relevant for hvorfor timene settes til fakturert.

 

mceclip7.png

 

Ved å trykke OK så vil timen(e) settes til fakturert, transaksjonen(e) vil bli låst og ikke komme frem i fakturaforslaget lenger. Faktureringsgraden til den ansatte vil heller ikke påvirkes. Settes musepekeren over status kolonnen, så vil det komme frem informasjon om at timene er fakturert eksternt.

 

mceclip8.png

 

Fakturareferansen som er skrevet inn vil da legge seg i egen historikk på de enkelte timetransaksjonene. Ved å trykke inn på Medgått tid (blå link) vil det komme frem en dialog og nede til høyre vil bruker da finne historikknappen. 

 

mceclip9.png

 

Det er også mulig og sette timetransaksjonen(e) tilbake til ufakturert. Bruker går da tilbake på "Alternativer" og trykker på "endre status til ufakturert". Timetransaksjonen(e) settes da tilbake til opprinnelig status. Timene kan faktureres igjen og de dukker også opp i fakturaforslaget igjen.

 

mceclip10.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse