Lønn

Lønn etter dødsfall

For å utbetale inntekt som er opptjent før dødsfall, men utbetalt etter dødsdato, gjelder spesielle regler. Dette er nærmere beskrevet i veiledningen til A-meldingen.

Følgende oppsett gjelder for lønn, bonus, feriepenger og andre ytelser som avdøde hadde opptjent før dødsfallet, men som vedkommende ikke hadde faktisk eller rettslig krav på å få utbetalt før dødsfallet.

Det er ikke satt opp standard lønnarter i Go som håndterer dette. De nødvendige lønnartene må derfor opprettes på hver enkelt klient.

Ordinær lønn:

Ordinær lønn utbetales og innrapporteres på en lønn med lønnstype: Ordinær lønn. Eksempel på lønnsart:

mceclip0.png

Feriepenger:

For å utbetale opptjente feriepenger må det lønnskjøres med lønnsart som henter feriepenger til gode fra feriepengelisten.

Eksempel på oppbygging av lønnsart: Kopier lønnsart 297 "feriepenger trekkfri". Endre beskrivelse og behandlingsmåte, samt fjern kryss for fagforening og arbeidsgiveravgift.mceclip1.png

Denne lønnarten vil gi mulighet for å velge hvilket år feriepengene hentes fra. Dermed får du også utbetalt feriepenger opptjent inneværende år.    

Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift på utbetalinger av feriepenger etter dødsfall. Denne lønnarten vil ikke redusere den tidligere påløpte og bokførte avsetningen av arbeidsgiveravgiften på feriepenger (konto 2785). Avsetningen må tilbakeføres med manuelt bilag.

 Lønn og feriepenger som avdøde ikke har faktisk eller rettslig krav på å heve før dødsfallet er en trekkfri ytelse. Men det vil bli utlignet 22 % skatt ved skatteoppgjøret. Dersom det er praktisk mulig for arbeidsgiver er det god personalpolitikk å gjøre arvinger/dødsbo oppmerksom på at det vil bli utlignet skatt på denne utbetalingen, selv om ytelsen er trekkfri.

Etter at all lønn er utbetalt settes det sluttdato på arbeidsforholdet. Ved dødsfall skal du iflg Skatteetaten angi årsak til sluttdato: "Arbeidstaker har sagt opp selv". 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse