Regnskap

Direkteintegrasjon mot Eika Alliansens lokalbanker

Integrasjonen omfatter alle bankene i Eika-alliansen.

Med denne integrasjonen er det mulig å remittere, samt automatisk motta bankavstemmingsfiler. OCR hentes direkte hos Nets under forutsetning at PowerOffice er satt opp som datamottaker med kundeenhetsid 00105625 for hver enkelt konto.

Merk: Det har tidligere vært annonsert at Eikabankene har stengt nytegning av direkteintegrasjon som gjelder overføring av betalingsfiler fra integrasjonspartnere, samt nytegning av Nets direkteremittering. Dette har Eika nå gått tilbake på under visse forutsetninger.

Etter en grundig vurdering har Eika valgt å åpne for nysalg igjen av begge typer avtaler, så lenge det utføres risikoreduserende tiltak i bank. Tiltakene går ut på at banken får kjennskap til hvilke fysiske personer som utfører betalinger ute i økonomisystemene samt får registrert og legitimert disse. Inntil videre er det ikke krav om ettergodkjenning i nettbank og de risikoreduserende tiltakene vil kun gjelde for nye avtaler. Eika ønsker en felles løsning for hele banknæringen og er med på diskusjonen i Bits.

Bankene er informert om disse tiltakene og vil opplyse om dette ved inngåelse av nye avtaler.

Eksisterende avtaler vil fungere som vanlig inntil videre.

Før integrasjonen med lokalbanken kan tas i bruk, må denne bestilles og aktiveres i bank. Ta kontakt med bankrådgiver i din lokalbank og gi beskjed om at du ønsker en avtale om direkte bankintegrasjon mot PowerOffice. Her gjennomgås bl.a. overgangen fra eventuelle andre remitteringsløsninger, samt også behovene og oppsettet for innbetalingstjenester. Bankrådgiver vil dele et avtaleskjema for gjennomgang og signering.

Hvis det finnes betalingsavtale med Nets eller andre, anbefales det at alle returfiler er lest inn på det tidspunktet det legges inn avtale med din lokalbank. Returfiler fra andre vil ikke komme med i returen fra lokalbanken.

Når avtalen er ferdigbehandlet hos din lokalbank, kan denne legges inn i PowerOffice Go.

Innstillinger Go for remittering

Gå på Meny - Innstillinger - Bankkontoer.

Velg den aktuelle lokalbank (i eksemplet under er det valgt Larvikbanken) som utbetalingstjeneste.Ved valg av en av Eika Alliansens banker som utbetalingstjeneste, skal bedriftens organisasjonsnummer benyttes som avtaleid (dette fylles ut automatisk av Go).  Fyll inn hovedbokskonto for bank- og kortgebyr. Trykk "Ok".

Merk: Kontroller at riktig BIC/SWIFT er angitt.

Direkteintegrasjon_Eika-alliansen.png

Remittering kan nå foretas på klienten og bankavstemmingsfiler kan mottas automatisk.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse