Regnskap

Direkteintegrasjon mot Eika Alliansens lokalbanker

Integrasjonen omfatter alle bankene i Eika-alliansen.

Status regnskapsgodkjente betalinger: FULLFØRT

Med denne integrasjonen er det mulig å remittere, samt automatisk motta bankavstemmingsfiler. OCR hentes direkte hos Nets under forutsetning at PowerOffice er satt opp som datamottaker med kundeenhetsid 00105625 for hver enkelt konto.

Før integrasjonen med lokalbanken kan tas i bruk, må denne bestilles og aktiveres i bank. Ta kontakt med bankrådgiver i din lokalbank og gi beskjed om at du ønsker en avtale om direkte bankintegrasjon mot PowerOffice. Her gjennomgås bl.a. overgangen fra eventuelle andre remitteringsløsninger, samt også behovene og oppsettet for innbetalingstjenester. Bankrådgiver vil dele et avtaleskjema for gjennomgang og signering.

Fra uke 37, 2021 vil det være mulig å autorisere betalinger i Go som regnskapsgodkjente betalinger (RgB) via bankintegrasjon med en Eikabank. Løsningen publiseres i to puljer. Publisering av pulje 2 er foreløpig utsatt etter ønske fra Eika - se driftsmelding. Les mer om regnskapsgodkjente betalinger lenger ned i denne artikkelen

Hvis det finnes betalingsavtale med Nets eller andre, anbefales det at alle returfiler er lest inn på det tidspunktet det legges inn avtale med din lokalbank. Returfiler fra andre vil ikke komme med i returen fra lokalbanken.

Når avtalen er ferdigbehandlet hos din lokalbank, kan denne legges inn i PowerOffice Go.

Innstillinger Go for remittering

Meny > Innstillinger > Bankkontoer

Velg din lokalbank som utbetalingstjeneste i fanen for Tjenester og se at bedriftens organisasjonsnummer automatisk registreres som AvtaleID.

Alle betalingsfiler sendes automatisk til banken som regnskapsgodkjente betalinger etter at løsningen er publisert. Dette etter krav fra Eika sentralt. Man kan derfor ikke skru av sendingen av regnskapsgodkjente betalinger, slik man kan for andre banker.

Fyll inn konto for bank- og kortgebyr, og trykk Ok.

Merk: Kontroller at riktig BIC/SWIFT er angitt.

mceclip1.png

Remittering kan nå foretas på klienten og bankavstemmingsfiler kan mottas automatisk.

Regnskapsgodkjente betalinger

Bakgrunn:

  • I løpet av høsten/vinteren 2021 vil Eika fjerne muligheten til å kunne sende inn betalingsfiler fra ERP som mangler informasjon om brukeren som har autorisert betalingen (alle betalingsfiler som ikke sendes som regnskapsgodkjente betalinger). Dette for å ivareta hvitvaskingsloven § 12 og § 13 som krever at bankene skal vite hvem (person) som utfører betalinger på vegne av en juridisk enhet.
  • For å imøtekomme lovkravet, uten krav til ettergodkjenning i nettbank, har Eika bygd løsning for å kunne ta imot betalingsfiler hvor personnummeret til den som autoriserer betalingen hos ERP, ligger vedlagt. En slik betaling kalles Regnskapsgodkjente betalinger (RgB) og krever ikke ettergodkjenning i nettbank.

For å kunne identifisere brukeren hos ERP, må vedkommende verifisere seg med norsk BankID ved autorisering av betalinger. Brukeren som autoriserer må ha korrekt fullmakt på bankkontoen gjennom nettbank bedrift, for at betalingen ikke skal bli avvist av banken.

Hvordan fungerer dette i praksis:

  • Bankkontoer med direkte bankintegrasjon
    • Etter krav fra Eika sentralt vil ikke kunden selv ha mulighet til å velge om en betaling skal sendes som regnskapsgodkjent betaling eller ikke. Denne løsningen er hardkodet med påkrevd RgB for alle Eika-alliansens lokalbanker.
  • Bankkontoer med integrasjon mot Nets remittering
    • Fra høsten av krever banken at også brukere som sender betalinger via Nets direkte remittering, legitimerer seg med BankID. Dette har vi ikke støtte for i Go. Det betyr at betalingstjenesten via Nets direkte remittering ikke fungerer på Eika sine bankkontoer etter dette tidspunktet. Konkret dato er ikke satt.

Fullmakter og integrasjonsavtaler

Den som autoriserer regnskapsgodkjente betalinger fra Go, må ha fullmakt til å gjennomføre betalinger på aktuell bankkonto i banken, for at betalingen ikke skal bli avvist. For banken har det ingen betydning om integrasjonen er satt opp på avtalenummeret til sluttkunden eller til regnskapskontoret. Fullmaktene gjelder på kontonivå, ikke på avtalenivå. Ta kontakt med banken dersom du er usikker på om fullmakter er delegert riktig.

Autorisering av regnskapsgodkjente betalinger via mobil app

  • De som autoriserer regnskapsgodkjente betalinger via mobil app, vil også bli avkrevd BankID ved autorisering.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse