Quality

Qualityinnstillinger

Meny - Innstillinger - Quality - Qualityinnstillinger

 

Her skal selskapet oppgi standard opplysninger til bruk i veileder for oppdrag, samt ta stilling til hvilken kundemappestruktur de ønsker skal opprettes for alle sine kunder som skal opprettes avtale for. 

 

På fanen Generelt

Angi "standard oppsigelsestid", denne vil komme som forslag inne i veileder for oppdrag steg Generelt, men kan overstyres der ved behov. Mulig valg her er mellom 1-24 måneder.

"Endre frister til" - ta stilling til om frister som har en fristdato som faller på en helge- eller en helligdag skal endre fristdato som vises i fristlisten.

For de oppdrag som innehar betalingsoppgaver, skal "tjenesteområdet hvor betalingsoppgaver" foreligge oppgis her, slik at systemet får beskjed om hvor fletteinformasjon skal hentes fra. 

"Signatar"  - her legger selskapet inn den personen som skal signere avtaledokumentene for selskapet, sammen med personens tittel, slik at dette kommer flettet inn i avtalen som utarbeides i veileder for oppdrag. 

Feltet "Internkunde" benyttes for å identifisere hvilken kunde som skal lagres internoppgaver på, som oftes byrået selv.

I feltet "Godkjenner PEP/RCA" legges navnet på den brukeren som skal godkjenne inntak eller fortsettelse av et oppdrag hvor det er identifisert en PEP/RCA. 

mceclip0.png

 

På fanen Dokumentmappe

Det er lagt opp til at selskapet kan utarbeide en standard kundemappestruktur som vil arves ut til veiledersteget Dokumentasjon på hvert enkelt oppdrag etablert gjennom veileder for oppdrag. 

De tre første mappene er låst for redigering foruten navnet på mappen. Dette fordi de er relatert til dokumenter som opprettes som følge av veilederen og fristlisten. 

Opprette ny mappe:

 

Endre navn på mappe:

 

Lage undermappe til en mappe:

Undermappen legger seg under den mappen som var markert når valget ble gjort - her Avstemming. Selv om avstemming er en låst mappe vil ikke undermappen være låst. 

 

Sletting av mappe

Dersom en mappe er i bruk kan mappen ikke slettes før alle dokumenter som er tilknyttet mappen er flyttet. Når mappen ikke har noen dokumenter tilknyttet seg, vil sletteknappen bli aktiv og mappen kan slettes. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse