Quality

Quality Oppdrag - Utkast steg generelt

Når en kunde tar kontakt med selskapet og ønsker å få et tilbud, kan en allerede da legge inn data i systemet under Utkast. På den måten er det meste klart når kunden takker ja.

Velg "Nytt oppdrag" og veilederen for oppdrag vil åpnes

Første steget i veilederen er steget Generelt. Fyll ut informasjon om kunden, og angi hvem som er kundens kontaktperson. Husk å legge inn kundekontaktens mailadresse på kundekortet. For å komme inn på kundekortet trykker en F2 når du står på kundenavnet.

Angi hvilken type oppdrag avtalen gjelder. I dag støtter veilederen kun Regnskapoppdrag, derfor er det det som er foreslått. 

Oppgi oppdragsansvarlig og hovedmedarbeider hos selskapet, hvis det er kjent. Dette kan endres senere. Den som legges inn som oppdragsansvarlig arves ned til medarbeider hvis medarbeider ikke velges.

Oppdragets startdato er datoen for når selskapet skal overta ansvaret for kundens oppgaver. Kan settes bakover i tid. 

Sluttdato - settes dersom det er et begrenset oppdrag, eller når oppdraget er valgt avsluttet. 

Signert - her settes dato for når en oppdragsavtale er signert av kunden. Denne må endres for hver gang det foretas endringer som kreves ny signatur og ny avtale etableres og sendes til signering. Den dato som settes her vil vises i oversiktsbildet for aktive avtaler. Dersom elektronisk signering benyttes via Signant settes datoen automatisk, se nærmere omtale her

Ajourført - her settes datoen for oppdragsansvarliges pliktige gjennomgang av oppdraget. Denne datoen vil fremkomme av oversiktsbildet for aktive avtaler. 

Oppsigelsestid - kommer opp med standard oppsigelsestid satt under Qualityinnstillinger. Denne kan her overstyres her dersom denne avtalen skal ha en avvikende oppsigelsestid.

 

Obligatoriske felt - felt som må være utfylt for å kunne aktivere avtalen og generere en oppdragsavtale er markert med * bak navnet:

 

For å gå videre trykk oppe på prosessbaren:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse