Quality

Quality Oppdrag - steg generelt

Når en kunde tar kontakt med selskapet og ønsker å få et tilbud, kan en allerede da legge inn data i systemet under Utkast. På den måten er det meste klart når kunden takker ja.

Velg "Nytt oppdrag" og veilederen for oppdrag vil åpnes

Første steget i veilederen er steget Generelt. Fyll ut informasjon om kunden, og angi hvem som er kundens kontaktperson. Husk å legge inn kundekontaktens mailadresse på kundekortet. For å komme inn på kundekortet trykker en F2 når du står på kundenavnet. Dersom selskapet er revisjonspliktig og det er valgt et revisjonsselskap kan dette legges inn i feltet revisorselskap. Når det er knyttet et revisjonsselskap til oppdraget vil det dukke opp et felt hvor en angir kontaktperson hos revisorselskapet.
 
Angi hvilken type oppdrag avtalen gjelder. I dag støtter veilederen kun Regnskapoppdrag, derfor er det det som er foreslått. 

Dersom oppdraget skal knyttes opp mot et prosjekt, f. eks ved timeregistrering, kan tilknytning til prosjekt opprettes under feltet for Prosjekt

Oppgi oppdragsansvarlig, Kundeansvarlig, hovedmedarbeider og Lønnsansvarlig hos selskapet, hvis det er kjent. Dette kan endres senere. Den som legges inn som "oppdragsansvarlig" arves nedover der ingenting annet settes. Settes "medarbeider" arves dette ned til feltet for "Lønnsansvarlig". 

Oppdragets startdato er datoen for når selskapet skal overta ansvaret for kundens oppgaver. Kan settes bakover i tid. 

Ajourført - her settes datoen for oppdragsansvarliges pliktige gjennomgang av oppdraget. Denne datoen vil fremkomme av oversiktsbildet for aktive avtaler. 

Gjeldende avtaledato - Dersom det eksisterer en avtale allerede kan dato for avtalens inngåelse legges her. Når ny avtale genereres i Go vil det komme egen tekst om at den nye avtalen erstatter gammel dato angitt her i dette feltet. Ved elektronisk signering i systemet, vil datoen bli fornyet til den nye avtalens avtaledato. 

Signert - her settes dato for når en oppdragsavtale er signert av kunden. Denne må endres for hver gang det foretas endringer som kreves ny signatur og ny avtale etableres og sendes til signering. Den dato som settes her vil vises i oversiktsbildet for aktive avtaler. Dersom elektronisk signering benyttes via systemet settes datoen automatisk, se nærmere omtale her

Oppsigelsestid - kommer opp med standard oppsigelsestid satt under Qualityinnstillinger. Denne kan her overstyres her dersom denne avtalen skal ha en avvikende oppsigelsestid.

Sluttdato - settes dersom det er et begrenset oppdrag, eller når oppdraget er valgt avsluttet. 

mceclip0.png

 

 

Obligatoriske felt - felt som må være utfylt for å kunne aktivere avtalen og generere en oppdragsavtale er markert med * bak navnet:

 

For å gå videre trykk oppe på prosessbaren:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse